Winss'n Park

Er is behoefte aan meer woningen en meer verschillende typen woningen. De gemeente Beuningen wil daarom gaan bouwen in de gemeente. Er is gekeken waar ruimte is voor nieuwe woningen, waaronder in Winssen-Zuid (gebied tussen Leegstraat, Geerstraat, Kennedysingel en Van Heemstraweg). Lees op deze plek meer over de woningbouwplannen.

Waar staan we? 

In 2021 bracht de gemeente de krant Winssen uit over de ontwikkelingen in Winssen-Zuid. Ook organiseerden we gesprekstafels waarbij we een reactie vroegen op het omgevingsprogramma 1.0 en het structuurmodel Winssen. Alle opmerkingen zijn gebundeld in een reactienota. Deze nota is te vinden op de website Woningbouw.
Ontwikkelaars Van de Klok en Jansen Bouwontwikkeling ontwikkelen samen met ons Winssen-Zuid. Op dit moment wordt een stedenbouwkundige verkenning opgesteld. Dat is een onderzoek naar de mogelijkheden om Winssen uit te breiden met woningen. 

Op 22 februari 2024 organiseerden Van de Klok en Jansen Bouwontwikkeling samen met ons een inloopavond. Tijdens deze avond konden bezoekers vragen stellen en reageren op de eerste ideeën over woningbouw in Winssen-Zuid. 

Overzicht reacties

Op de website Winss'n Park is een overzicht te vinden van alle reacties. In dit overzicht staan nog geen antwoorden op de ontvangen vragen of opmerkingen. Eind april kom een tweede terugkoppeling waarin wél antwoorden staan.