Deijnschestraat 3 en 14 - Winssen

De Deijnschestraat 3 krijgt de bestemming reguliere woning.
Bij de Deijnschestraat 14 komt een extra woning.

Status

  • Bestemmingsplan Deijnschestraat 3 is onherroepelijk
  • Bestemmingsplan Deijnschestraat 14 is in voorbereiding 

Meer informatie