Augustuslaan/Krommehoekstraat in Beuningen

In Beuningen worden op het onbebouwde binnenterrein achter de bestaande huizen aan de Augustuslaan / Krommehoekstraat / Wilhelminalaan huizen gebouwd. Een nieuw buurtje voor alle doelgroepen gesitueerd rondom een groen centraal park. Een duurzaam en levensloopbestendig buurtje midden in Beuningen met veel groene kwaliteit en uitstraling.

Aantal woningen

In het gebied komen 50 woningen.

Status project

 1. Afgerond: Start woningbouwproject

  Start planontwikkeling voor woningen in het gebied Augustuslaan/Krommehoekstraat in Beuningen.

 2. Afgerond: Stedenbouwkundig plan en omgevingsdialoog

  In gesprek met de omgeving over de plannen.

 3. Afgerond: Procedure omgevingsplan

  Het ontwerpbestemmingsplan Augustuslaan/Krommehoekstraat heeft ter inzage gelegen. De gemeenteraad stelde dit plan vast op 14 november 2023.

 4. Momenteel bezig: Procedure omgevingsvergunning

  Het plan ligt voor beroep bij de Raad van State.

 5. Nog te doen: Start bouw

  1. Aanbesteding
  2. Bouwrijp maken
  3. Start bouw woningen
  4. Oplevering woningen
  5. Woonrijp maken

Meer informatie

Locatie

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.