Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen binnen het sociaal domein.

Bijvoorbeeld over:

  • participatie (actieve deelname van de burger aan het maatschappelijk leven)
  • zelfredzaamheid
  • werk en inkomen
  • participatiewet zorg en jeugd
  • de jeugdwet
  • wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviescommissie, ingesteld door het college van burgemeester en wethouders (B&W). Meer informatie over de samenstelling, bereikbaarheid en adviezen van de Adviesraad vindt u op www.adviesraadsociaaldomeinbeuningen.nl.