Woo-verzoek indienen

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, overheid.nl of de website. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. 

Let op! Wilt u informatie voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is? Dan doet u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Voorwaarden

  • De informatie is bij ons aanwezig;
  • De informatie is ergens op vastgesteld, bijvoorbeeld in een document. Dat kan op papier of digitaal zijn;
  • Het gaat over ons beleid;
  • Sommige informatie mogen we niet geven. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie waarvan openbaarmaking schadelijk is voor onze financiën. Soms geven we informatie dan helemaal niet, of krijgt u een gedeelte.

Wat moet u doen?

U dient het Woo-verzoek in bij de gemeente. Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus 14, 6640 AA Beuningen of dien het verzoek digitaal in. Om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, vragen wij u om in uw verzoek aan te geven waarover u informatie wilt ontvangen en over welke periode.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Informatiecontactpersoon

Om u te helpen om informatie sneller te vinden, heeft de gemeente een zogenoemde contactfunctionaris. De contactfunctionaris helpt u bij uw vragen over de Woo en neemt contact op met de medewerker die over deze informatie beschikt. Vragen die u heeft aan de Woo-contactpersoon kunt u stellen via ons algemene telefoonnummer 14 024 of via het e-mailadres gemeente@beuningen.nl.

Bijzonderheden

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de opgevraagde informatie niet hebben of dat uw verzoek bij een ander bestuursorgaan thuishoort. In deze gevallen sturen we uw Woo-verzoek door. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Overzicht Woo-verzoeken

Misschien valt uw verzoek onder al afgehandelde verzoeken. Via onderstaande link kunt u bekijken welke Woo-verzoeken de gemeente Beuningen al heeft behandeld. U kunt de bijlagen van elk verzoek opvragen via gemeente@beuningen.nl. Vermeld in uw e-mail het zaaknummer van het Woo-verzoek.

Afgehandelde Woo-verzoeken bekijken