Wijziging leidinggevende alcoholvergunning

Heeft u een alcoholvergunning? Dan is degene die alcohol schenkt in uw horecagelegenheid een leidinggevende. Een leidinggevende moet op uw alcoholvergunning staan; in dit geval op het bijhorende aanhangsel. Staat een leidinggevende niet op het aanhangsel? Dan mag die persoon geen alcohol schenken.

U kunt direct online een leidinggevende toevoegen aan uw alcoholvergunning. Is een leidinggevende niet meer bij u in dienst? Ook dit regelt u direct online om deze persoon te laten afschrijven van het aanhangsel.

DigiDLeidinggevende(n) wijzigen 

Voorwaarden leidinggevende

Een leidinggevende moet aan de volgende voorwaarden voldoen als hij/zij op uw aanhangsel moet staan:

  • De persoon moet 21 jaar zijn of ouder.
  • De persoon moet een goed levensgedrag hebben (hij/ zij mag geen strafrechtelijk verleden hebben en/of in aanraking zijn geweest met de politie).
  • De persoon moet een diploma sociale hygiëne hebben.

Kosten

De kosten voor het wijzigen van de leidinggevende(n) in de alcoholvergunning zijn € 226,60