Energietoeslag 2023

Eerder dit jaar lieten we u weten dat de regering rond de zomer een besluit zou nemen over de energietoeslag 2023. De verwachting was in juni, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet gehaald is. Als u nu een aanvraag indient, kan deze helaas nog niet behandeld worden.

De afgelopen tijd plaatsten veel nieuwssites en kranten een bericht over de energietoeslag 2023. Dat komt omdat het wetsvoorstel dat het geven van de energietoeslag 2023 mogelijk maakt, is aangenomen door de Tweede Kamer. In dit voorstel staan de kaders van de energietoeslag 2023 beschreven. Op dit moment gaat het nog om een voorstel. Dit voorstel moet nog aangenomen worden door de Eerste Kamer. De wet zelf is er nog niet. Dat betekent dat u de energietoeslag 2023 nog niet kan aanvragen. Als u een voorschot op de energietoeslag 2023 heeft ontvangen van €500, kunnen wij u op dit moment niet het resterende bedrag voor de energietoeslag geven.

Tijdspad

Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is op 21 september 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is nu aangeboden aan de Eerste Kamer. Pas als de wet is aangenomen kunnen gemeenten beginnen met het uitvoeren van de energietoeslag 2023.

Wanneer kunt u wel de energietoeslag 2023 aanvragen?

Het is de verwachting dat gemeenten vanaf oktober/november de energietoeslag 2023 kunnen toekennen. Zodra bekend is wanneer de wet verder behandeld wordt in de Eerste Kamer, informeren wij daarover. Inwoners die bij onze gemeente bekend zijn, bijvoorbeeld omdat zij een uitkering hebben, krijgen het resterende bedrag van de energietoeslag 2023 automatisch op hun rekening zodra wij dat kunnen toekennen. 

Automatische uitbetaling

Ontving u al de energietoeslag van € 1.300,-? Dan ontving u deze extra € 500,- in mei 2023 automatisch op uw rekening. U hoefde zelf niets te doen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 kan niet meer aangevraagd worden.