Energietoeslag

Het kabinet heeft in september toegezegd dat de energievergoeding van € 1.300,- ook aangevraagd kan worden in 2023. Gemeenten kunnen mogelijk een voorschot van € 500,- geven, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Op dit moment kunt u alleen een aanvraag indienen voor het bedrag van € 1.300,- in 2022 met het formulier 'Energietoeslag aanvragen' hieronder. Medio 2023 leest u op deze pagina wanneer u een aanvraag kunt doen voor 2023. De voorwaarden voor de toeslag worden nog bepaald door het kabinet. Aanvragen die al gedaan worden voor 2023 kunnen wij helaas nog niet in behandeling nemen.

Mensen met een IOAW-, IOAZ-, BBZ- of bijstandsuitkering hoeven geen aanvraag in te dienen, zij krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening.

Energietoeslag 2022 aanvragen

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen in 2022? Vraag dan hieronder de energietoeslag aan.

Energietoeslag aanvragen Logo DigiD

Voorwaarden

U heeft recht op energietoeslag van de gemeente Beuningen als u op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Beuningen woont en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs. Een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning heeft en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. We gaan bij de berekening uit van uw inkomen inclusief vakantiegeld.

Inkomensgrenzen per maand 120% van de bijstandsnorm 

 • Alleenstaand: € 1.434,79 (inclusief vakantiegeld)
 • Samenwonend/getrouwd: € 2.050,66 (inclusief vakantiegeld)

Bijstandsnorm vanaf AOW-leeftijd

 • Alleenstaand: € 1.596,80 (inclusief vakantiegeld)
 • Samenwonend/getrouwd: € 2.168,64 (inclusief vakantiegeld)

Geen recht op energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt én geen eigen energiecontract op naam heeft;
 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.