Energietoeslag 2023

Van 1 november 2023 tot 31 juli 2024 kunt u op deze website energietoeslag 2023 aanvragen.

Naast de energietoeslag kunt u ook geld terugkrijgen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Heeft u een hoge energierekening en een laag tot modaal inkomen? Kijk dan ook eens op onze website naar dit tijdelijke noodfonds.

Energietoeslag 2023 aanvragen 

Energietoeslag 2023 aanvragen 

De energietoeslag 2023 is een bedrag van € 800 netto voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsgrens. Dit is voor deze huishoudens een éénmalige bijdrage vanuit het Rijk om de gestegen energiekosten te compenseren. 
Voor huishoudens met een inkomen tussen 120%  en 130% van de bijstandsgrens stellen wij als gemeente zelf een tegemoetkoming in de energiekosten van € 500 netto beschikbaar. Dit noemen we een gedeeltelijke energietoeslag 2023.

Automatisch uitbetaald

Huishoudens waarvan wij het inkomen kunnen vaststellen en waarvan wij weten dat zij aan de inkomensvoorwaarden voldoen, hebben de energietoeslag 2023 automatisch op de rekening gekregen op 19 oktober. Dit geldt bijvoorbeeld als u als huishouden een bijstandsuitkering van ons ontvangt. U hoeft daarom geen aanvraag meer te doen voor de energietoeslag.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de (gedeeltelijke) energietoeslag 2023 en heeft u geen uitkering van de gemeente of een AIO-aanvulling op uw AOW-uitkering? Vraag dan de energietoeslag 2023 op deze website aan. Dit kan van 1 november 2023 tot 31 juli 2024. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen 

U heeft recht op de energietoeslag 2023 als u op 1 november 2023: 

 • 21 jaar of ouder bent, en
 • In de gemeente Beuningen woont, en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft, en
 • Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand inclusief vakantiegeld.

Inkomensgrenzen per maand 120% van de bijstandsnorm

21 jaar tot AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.459,94 netto

Samenwonend/gehuwd

€ 2.085,62 netto

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.629,19 netto

Samenwonend/gehuwd

€ 2.212,32 netto 

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u op de aanvraagdatum: 

 • Jonger dan 21 jaar bent; of 
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of 
 • In een (zorg)instelling of opvanghuis woont; of 
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in onze gemeente en geen eigen woonadres heeft. 

U heeft een inkomen net boven 120% van de bijstandsgrens

Wij stellen als gemeente zelf een gedeeltelijke energietoeslag 2023 ter waarde van € 500 beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsgrens. 

U heeft recht op deze gedeeltelijke energietoeslag van € 500 netto als u op 1 november 2023: 

 • 21 jaar of ouder bent, en
 • In gemeente Beuningen woont, en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft, en
 • Een inkomen heeft tussen de 120% en 130% van de bijstandsgrens. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand inclusief vakantiegeld.

Inkomensgrenzen per maand 130% van de bijstandsnorm

21 jaar tot AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.581,61 netto

Samenwonend/gehuwd

€ 2.259,43 netto

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.764,96 netto

Samenwonend/gehuwd

€ 2.396,68 netto

U heeft dus geen recht op de gedeeltelijke energietoeslag als u op de aanvraagdatum: 

 • Jonger dan 21 jaar bent, of 
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt, of 
 • In een (zorg)instelling of opvanghuis woont, of 
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft. 

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag? 

Let op: Voor de aanvraag van de energietoeslag heeft u uw inloggegevens voor DigiD nodig. U levert scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 

Overzicht bewijsstukken

 • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar uw rekeningnummer en naam.
 • Uw loonstrook of uitkeringsspecificatie over de maand oktober 2023 of andere bewijsstukken van inkomsten in de maand oktober 2023
 • Als u een partner heeft (zie beschrijving hieronder) een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). 
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag 2023 nodig heeft.

U bent partners als u: 

 • Getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of
 • Op hetzelfde adres woont en: 
 1. samen een huishouden heeft, of
 2. ex-echtgenoten of ex-partners bent, of
 3. samen een kind heeft, of
 4. u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend, of
 5. ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

 • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan;
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is;
 • Schrijf op de kopie dat hij voor de Energietoeslag 2023 bedoeld is;
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag allebei ondertekenen. Uw partner geeft dan een partnerverklaring (27,1 kB, PDF) 

Wie ontvangt de energietoeslag 2023 automatisch?

Sommige huishoudens ontvingen de energietoeslag 2023 vanzelf op 19 oktober. De energietoeslag is gestort op de eigen rekening, of die van een eventuele partner. Zij hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen. Dit geldt voor u als u in oktober van dit jaar: 

 • Een uitkering van ons ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ), of
 • Een AIO-aanvulling op uw AOW-uitkering ontvangt.

Naar welk inkomen wordt gekeken?

Om te weten wat uw inkomen is, maken we gebruik van peildatum 1 november 2023. Uw inkomen in de maand voor 1 november 2023, of bij wisselende inkomsten de drie maanden voor 1 november 2023, geeft aan of u wel of geen recht heeft op de energietoeslag 2023 of de gedeeltelijke energietoeslag 2023. 

Wanneer weet u of u de (gedeeltelijke) energietoeslag 2023 krijgt? 

Als u uw aanvraag volledig naar ons opstuurde, krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Misschien vragen we u om extra informatie.
We proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. De kans is alleen groot dat veel Beuningse inwoners de energietoeslag 2023 in dezelfde periode (eerste week november) aanvragen. Hierdoor kan de beslistermijn oplopen tot 8 weken. 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is. Zo kunnen wij controleren of u recht heeft op de energietoeslag 2023.

Telt de energietoeslag 2023 mee als inkomen? 

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij uw uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. 

Hulp nodig met uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij uw digitale aanvraag? Neem contact met ons op  door te bellen naar nummer 14024 of te mailen naar inkomen@beuningen.nl.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 kan niet meer aangevraagd worden.