Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen tot 30 juni 2023 eenmalig in aanmerking komen voor een energietoeslag van € 1300 netto. Dit is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen.

U heeft eerder € 800 ontvangen van de gemeente? - Geen aanvraag nodig

De landelijke richtlijn voor de energietoeslag was eerst een bedrag van € 800. Inmiddels is dit bedrag verhoogd met € 500 naar een richtbedrag van € 1.300. U hoeft voor deze extra € 500 geen aanvraag in te dienen. We maken dit bedrag in september 2022 automatisch over op uw rekening.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen? Vraag dan hieronder de energietoeslag aan.

Energietoeslag aanvragen Logo DigiD

Voorwaarden

U heeft recht op energietoeslag van de gemeente Beuningen als u op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Beuningen woont en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs. Een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning heeft en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. We gaan bij de berekening uit van uw inkomen inclusief vakantiegeld.

Inkomensgrenzen per maand 120% van de bijstandsnorm (netto, inclusief vakantiegeld)

Bijstandsnorm vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

 • Alleenstaand: € 1.322
 • Samenwonend/getrouwd: € 1.889

Bijstandsnorm vanaf AOW-leeftijd

 • Alleenstaand: € 1.471
 • Samenwonend/getrouwd: € 1.992

Geen recht op energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; *
 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

* De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over deze regeling. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over. We wachten het standpunt van het ministerie af.

Wat moet u doen?

U voegt de volgende bewijsstukken toe bij uw aanvraag:

 • partnerverklaring
 • geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventuele partner. Let op: als identiteitsbewijs geldt een paspoort of ID-bewijs, een rijbewijs is niet voldoende
 • bankafschrift of pasje van de rekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen
 • eventueel loonstroken of uitkeringsspecificaties

Zorg dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken.

Informatie over de partner

U bent partner van iemand als u:

 • getrouwd bent of geregistreerd partner bent, of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of bij een zorgverzekering als meeverzekerde).

Controle van uw gegevens

De gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Energietoeslag opzij zetten

Heeft u de energietoeslag ontvangen? Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor uw hogere energiekosten. Zo voorkomt u geldproblemen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Vraag uw energieleverancier of het mogelijk is om het gehele bedrag direct over te maken naar hun rekening. Bespreek dan ook direct uw nieuwe maandbedrag. 
• Is dat niet mogelijk? Verhoog dan tijdelijk uw maandbedrag. U betaalt die verhoging dan met het bedrag dat u van ons ontvangt.
• Is ook dat niet mogelijk? Zet dan het bedrag op uw spaarrekening. U bewaart het bedrag om er later uw eindafrekening van te betalen. 

Meer informatie

 • De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.
 • Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Omdat we op dit moment heel veel aanvragen binnen krijgen, lukt dat niet altijd. We hebben extra medewerkers aangetrokken om de achterstand in te lopen. 
 • Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024 of via inkomen@beuningen.nl.
 • Heeft u moeite met het begrijpen van het aanvraagformulier, het invullen van formulier of het regelen van de bewijzen? Vrijwilligers van Stichting Perspectief helpen u graag op weg. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met Stichting Perspectief via info@stg-perspectief.nl of bel naar telefoonnummer 024 - 675 0939.