Vuur stoken

U kunt een ontheffing krijgen voor een brandstapel met een omvang van minimaal 4m³ en maximaal 25m³. Voor het stoken van snoeiafval en houtafval gelden wel brandveiligheidseisen en regels om rookoverlast te voorkomen. De ontheffing vraagt u digitaal aan met DigiD. Doe dit minimaal twee weken voordat u wilt stoken.

Doet u de aanvraag als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen.

eHerkenningStookontheffing aanvragen

Doet u de aanvraag namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

DigiDStookontheffing aanvragen

Mijn Beuningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag.

Kosten

Geen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het verbranden van schadelijke stoffen is tijdens het stoken verboden.
 • Bij het aansteken van het vuur mag u geen gebruik maken van aanmaakstoffen zoals afgewerkte olie, benzine, petroleum, autobanden en dergelijke. Toegestaan zijn schoon onbehandeld hout en papier. Het aansteken met een gasbrander is een bruikbaar alternatief.
 • Krijgt u een stookontheffing? Dan ontvangt u een stooknummer dat u moet opgeven bij de Brandweer Gelderland Zuid. De contactgegevens van de brandweer vindt u in de ontheffing.

Stoken is niet toegestaan:

 • Tijdens waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtverontreiniging.
 • Bij mist of regen.
 • Bij een windkracht kleiner dan één of groter dan vijf Beaufort.
 • Bij extreme droogte (op last van de brandweer).
 • In de periode tussen zonsondergang en zonsopgang.
 • Op zondagen en (lokale en nationale) feestdagen.
 • De afstand van de rand van de stookplaats tot de volgende objecten bedraagt tenminste:
  • 10 meter tot een oppervlaktewater;
  • 50 meter tot een gebouw of opstal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen of een openbare weg;
  • 100 meter tot natuurgebieden (bossen/droge begroeiing).

Meer informatie

 • Heeft u vragen over (de aanvraag van) de stookontheffing? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.