Verstopt riool

Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar het riool precies is verstopt.

  • Ligt de oorzaak in het openbare deel van het riool? Dan lost de gemeente het op en betaalt de gemeente ook de kosten.
  • Ligt de oorzaak in het riool dat uw eigendom is (tot en met de ontstoppingsput)? Dan lost u het zelf op. U betaalt de kosten hiervoor.

Rioolverstopping oplossen

Bij problemen met het riool is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit. Welke afvoer werkt wel en welke afvoer werkt niet? Is dat in huis of in de tuin? Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Hebben meerdere huishoudens last van rioolverstopping? Dan ligt de oorzaak mogelijk in het hoofdriool. U belt dan de gemeente. Zit de verstopping alleen bij uw perceelaansluiting? Dan moet u de verstopping zelf oplossen.

Wat kunt u doen?

Om na te gaan waar de rioolverstopping zit moet u de ontstoppingsput (laten) opgraven. Weet u niet waar de ontstoppingsput zit? Dan kunt u de tekening opvragen bij de gemeente via de meld- en herstelservice 024 678 08 76. De gemeente heeft niet van alle woningen een tekening. Is er geen tekening of controleput? Dan is de erfgrens de scheiding tussen uw riool en het gemeentelijk riool.

  • Is de ontstoppingsput open en leeg? Dan is het zeker dat de oorzaak van de verstopping in uw eigen gedeelte van het riool zit. U moet in dit geval zelf actie ondernemen. De gemeente doet dit niet. Dit geldt ook bij ingroeiende boomwortels in de ontstoppingsput.
  • Is de ontstoppingsput open en vol? Dan is er sprake van een verstopping in het gemeenteriool. Wij verhelpen deze zo snel mogelijk. Laat de put open liggen, zodat de gemeente er direct bij kan en meld de verstopping bij de gemeente. U kunt dit doen via het telefoonnummer 024  678 08 76.

Vergoeding onkosten

Wij vergoeden maximaal € 175,- 

Heeft een aannemer de controleput opgegraven en ligt het probleem bij het gedeelte van het riool waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Dan mag u ons aansprakelijk stellen. Deze vergoeding is alleen voor het opgraven van de controleput.

Voorwaarden vergoeding

U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als:

  • De oorzaak van de verstopping in het openbare deel van het riool zit;
  • Een medewerker van de gemeente gezien heeft dat de controleput vol is;
  • U een kopie van de rekening van uw aannemer verstrekt.

Drukriolering

Is uw gebouw aangesloten op drukriolering en heeft u last van een verstopping? Controleer dan of de rode storingslampje op de kast van de pompput brandt.

  • Brandt er geen storingslampje op de kast bij de pompput? Volg bovenstaande stappen. 
  • Brandt het storingslampje wel? Bel dan het storingsnummer 024  678 08 76.