Verklaring omtrent gedrag (VOG)

U hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of een verhuizing naar het buitenland. Dienst Justis (het ministerie van Veiligheid en Justitie) beoordeelt uw aanvraag.

Aanvragen van een VOG

U kunt zelf een VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan direct online met uw DigiD. Ook kunt u een afspraak maken bij de balie Burgerzaken.

DigiDAanvragen VOG 

Afspraak maken

Meenemen/bijlage toevoegen

 • Voor het aanvragen van een VOG heeft u een volledig gevuld aanvraagformulier nodig dat ondertekend is door u én de instantie die om de VOG vraagt. Een ingevuld formulier ontvangt u van uw werkgever of de instantie die om de VOG vraagt.
 • Heeft u een afspraak bij de balie Publiekszaken? Neem dan naast het ingevulde aanvraagformulier ook een geldig identiteitsbewijs mee.

Kosten

 • Voor een natuurlijk persoon: € 41,35.
 • Voor vrijwilligers die werken met kinderen of verstandelijk gehandicapten: gratis (VOG direct bij Justis aan vragen).
 • Voor vrijwilligers in de sport (als de bond is aangesloten bij NOC*NSF): gratis.

Behandeling aanvraag

 • De gemeente stuurt uw aanvraag VOG elektronisch door naar Justis.
 • Justis beslist of u al of niet een VOG krijgt.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van u aanvraag neemt Justis een beslissing. Deze termijn geldt als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd.
 • U ontvangt de VOG van Justis op uw huisadres. Dit is de officiële verklaring die u zelf moet geven aan de organisatie die de VOG verlangt.

Bijzonderheden

 • Uw werkgever kan ook een VOG online aanvragen bij Justis. Hiervoor heeft de werkgever een e-herkenningsmiddel nodig (DigiD voor bedrijven).
 • De werkgever zet online via Justis een ingevuld aanvraagformulier klaar.
 • U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek om in te loggen met uw DigiD en de gegevens te controleren. Daarna verstuurt u het online formulier rechtstreeks aan Justis. U hoeft dan geen afspraak te maken.
 • De kosten van een aanvraag via de werkgever zijn € 33,85