Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

Komt u in Beuningen wonen vanuit het buitenland en verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland? Schrijft u zich dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk in bij de gemeente. Maak hiervoor altijd telefonisch een afspraak. Bel 14 024 (vanuit het buitenland +31 24 678 08 00).

Kosten

Geen.

Voorwaarden

 • U moet uw identiteit kunnen bewijzen om in Nederland te mogen wonen.
 • Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw gezinsleden zich persoonlijk op het gemeentehuis komen inschrijven.
 • Als u zich in Nederland wilt inschrijven, dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als:
  • u de Nederlandse nationaliteit heeft
  • u de nationaliteit heeft van een ander land uit de Europese Unie
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft
  • u langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs, zoals bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart
 • een bewijs van woonruimte zoals bijvoorbeeld een eigendomsbewijs, een huurcontract of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand waar u gaat wonen
 • een bewijs van rechtmatig verblijf als u van buiten de Europese Unie komt (dit vraagt u aan bij de IND)
 • een bewijs van uitschrijving als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten verhuist
 • originele buitenlandse documenten van uzelf, uw partner en kinderen zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Daarnaast moeten de documenten ook vertaald zijn.

Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum of meldingsdatum is uw melding verwerkt. Wilt u weten of u al staat ingeschreven? Log in op www.mijn.overheid.nl en kijk of uw inschrijving is verwerkt.