Subsidieregeling energiebesparing bedrijven

Bent u ondernemer en wilt u uw energieverbruik verlagen? Hiervoor kunt u een subsidie aanvragen.

Deze regeling loopt tot en met 30 juni 2024. Het gaat hierbij om een subsidie voor:

 1. Het aanvragen van een maatwerkadvies om uw energieverbruik te verlagen. 
 2. Het uitvoeren van het maatwerkadvies genoemd onder 1) om uw verbruik te verlagen.

Het gaat in beide gevallen om een bedrag van € 1.000,-. De subsidie heet de ‘Regeling ondersteuning energiebesparing Ondernemingen’. U heeft eHerkenning nodig voor het doen van de aanvraag. Hieronder leest u de voorwaarden.

eHerkenningSubsidie energieadvies bedrijven aanvragen

eHerkenningSubsidie ondersteuning energiebesparing ondernemingen aanvragen

Bijzonderheden

 • Uw onderneming of het pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gevestigd in onze gemeente.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het object of bedrijf waarvoor u subsidie aanvraagt heeft een jaarlijks energieverbruik tussen 10.000 kWh – 10.000 MWh elektriciteit en/of 5.000–170.000 m3 aardgas (equivalenten).
 • U bent eigenaar van het pand, het bedrijf of de installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De aanvrager is geen privé persoon, maatschappelijke instelling, overheid of een agrarische onderneming. Maatschappelijke instellingen en sportclubs verwijzen wij naar deze ondersteuningsprogramma’s van de Provincie Gelderland. Zie hiervoor informatie voor maatschappelijke instellingen en voor sportclubs- en verenigingen.
 • De aanvrager ontvangt geen subsidie voor dezelfde activiteiten vanuit een andere subsidieregeling.
 • Indien er sprake is van een eigenaar met meerdere locaties, dan kan voor maximaal drie locaties van uw onderneming een subsidie voor een energiemaatwerkadvies worden aangevraagd.
 • Voor de ondersteuning om te komen tot uitvoering gaan we ervan uit dat de uitvoeringsondersteuning deze voor alle locaties in één plan wordt opgenomen. Een eigenaar met meerdere locaties kan dus één aanvraag om subsidie voor uitvoeringsondersteuning indienen voor alle betrokken locaties samen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie levert u een aantal documenten aan. Het gaat om de volgende documenten:

 • Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Eigendomsbewijs van de locaties, gebouwen, installaties waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • Jaaropgave van de voorgaande 12 maanden van het energieverbruik, in welke vorm dan ook;
 • Een ingevulde verklaring De-minimussteun. Het formulier voor het invullen van deze verklaring vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Een offerte of kopie-opdracht voor het uitvoeren van energiemaatwerkadvies van een energie-expert met een omvang van tenminste € 1.500,- exclusief BTW.

Voor het aanvragen van de subsidie uitvoering energiebesparende maatregelen levert u ook nog de volgende documenten aan:

 • Een kopie van het uitgevoerde energiemaatwerkadvies/rapport met daarin een advies voor uit te voeren energiebesparende maatregelen;
 • Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van de maatregelen uit bovengenoemd maatwerkadvies/rapport door een gecertificeerd energie-expert, juridisch of financieel expert van ten minste € 1.000 exclusief BTW.

Regionaal Expertiseteam Energie

Heeft u vragen over hoe u uw bedrijf kunt verduurzamen of hoe u het energieverbruik in uw bedrijf kunt verlagen? Vraag het het REE!

Het REE, het Regionaal Expertiseteam Energie, is er om bedrijven en instellingen in de Groene Metropoolregio te ondersteunen en adviseren over maatregelen om hun organisaties toekomstbestendig te maken door het terugdringen van het verbruik van aardgas en elektriciteit en het vergroten van de productie van duurzaam opgewekte energie.

Bezoek de website van het REE.