Studietoeslag

Studenten kunnen hun inkomsten uit verschillende bronnen halen. Bijvoorbeeld studiefinanciering, een bijdrage van hun ouders of een bijbaantje. Voor studenten met een medische beperking is het echter niet altijd mogelijk om naast de studie te werken. Zij kunnen een studietoeslag bij de gemeente aanvragen.

Geen vermogenstoets meer

De studietoeslag kent sinds 1 april 2022 geen vermogenstoets meer. De toeslag loopt op naarmate de student ouder wordt tot een bedrag van € 359,57 per student. 

Voorwaarden

 • Je bent 15 jaar of ouder.
 • Je ontvangt studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten - WTOS). Het gaat niet om het levenlanglerenkrediet.
 • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering.
 • Je bent door een structurele medische beperking niet in staat om naast je studie inkomen te verdienen. Er valt ook geen verbetering te verwachten in de komende 12 maanden.

Aanvragen

 • Je vraagt de studietoeslag schriftelijk aan bij de gemeente.
 • Een aanvraagformulier vraag je op bij het Sociaal Team. Dit kan per e-mail via sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 uur en 12.30 uur naar 14 024

Meesturen

Bij de aanvraag stuur je mee:

 • Een bewijs van het ontvangen van de studiefinanciering of de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • Bij stage: een kopie van de stageovereenkomst met informatie over de hoogte van de stagevergoeding.
 • Een deskundigenverklaring. Dit helpt bij de beoordeling maar is niet verplicht. De gemeente kan medisch advies vragen aan een arts.
 • Een kopie van je legitimatiebewijs (geen rijbewijs) als je nog niet bekend bent bij de gemeente.

Bijzonderheden

 • Je ontvangt maandelijks een bedrag. Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd.
 • Ontvang je een stagevergoeding? Afhankelijk van de hoogte van die vergoeding is het mogelijk dat wij deze korten op de studietoeslag.