Rioolheffing

Als u het riool gebruikt betaalt u rioolheffing. U betaalt op die manier mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente.

U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Kosten

Bekijk de kosten voor de rioolheffing op de website van Munitax.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u bezwaar maken? Kijk dan op de website van Munitax.