Nieuwsbrief kwartaal 4 2023 - Zandwinning Beuningse Plas

Op deze pagina leest u de nieuwsbrief van kwartaal 4 over de zandwinning Beuningse Plas.

Terugblik “Klankbordgroep”

Op 3 juli 2023 zijn de leden van de klankbordgroep bij elkaar gekomen. De opkomst was goed en we zijn gastvrij ontvangen in het clubhuis van Watersportvereniging de Beuningse Plas. Tijdens dit overleg is vanuit Boskalis Nederland een nieuwe voorzitter voor de toekomstige bijeenkomsten van de klankbordgroep aangesteld. De nieuwe voorzitter is Hedwig Hut. Hedwig is ook bij het opstarten van de klankbordgroep betrokken geweest. De bijeenkomsten van de klankbordgroep zullen naar verwachting jaarlijks worden gehouden. Tussendoor kunt u 3 tot 4 keer per jaar een nieuwsbrief verwachten waarin we u informeren over de stand van zaken rondom de Beuningse Plas. Voor verdere terugkoppeling kunt u contact opnemen met een van de leden van de Klankbordgroep.

Gronddepot

Ter hoogte van de oude inrit kunt u momenteel vanaf de Nieuwe Pieckelaan een hoeveelheid grond zien liggen. Deze partij grond kwam ook in de klankbordgroep van juli 2023 ter sprake. Deze grond betreft schone grond en komt niet uit de zandwinning, maar van buiten het gebied. De partij ligt hier tijdelijk, binnen de kaders van de wet, opgeslagen en wordt bij projecten in de buurt gebruikt.

Monitoring

De grondwaterstanden in en rondom de Beuningse Plas worden nog altijd nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd. De ontwikkeling van de Beuningse Plas is inmiddels zover dat het oppervlaktewater (de Beuningse Plas), een bufferende werking op de extreme grondwaterstanden in de omgeving heeft. Dat wil zeggen dat de extreem hoge of extreem lage grondwaterstanden minder hoog en diep worden door aanwezigheid van de Beuningse Plas. Dit is een positief effect op de grondwaterstand. De huidige waterstand in de Beuningse Plas blijft rond de 6,60 + NAP schommelen, ook tijdens extreme (lees zeer droge of zeer natte) weersomstandigheden.

Voortgang en werkzaamheden Beuningse Plas

Zoals u weet is de zandwinning alweer ruim 3 jaar in volle gang en hebben we inmiddels meer dan 3 miljoen ton zand uit de Beuningse Plas gehaald.
De komende jaren gaat dit onveranderd door en gaan we met dezelfde inzet door. In november 2023 wordt de zandzuiger aangepast en wordt deze voorzien van een verlengde zuigbuis, waardoor de maximaal te behalen diepte van ruim 40 meter diep kan worden bereikt. Om deze aanpassingen te kunnen doen, is de zandzuiger een paar dagen niet in gebruik.

Medio oktober 2023 hebben we rondom de plas maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Vooraf heeft er een ecologische controle plaatsgevonden op aanwezigheid van dieren. In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat er een klein deel van de begroeiing daarom niet is gemaaid. Er wordt 2 keer per jaar gemaaid om het gebied rondom de zandwinning netjes te houden. Tussen kerst en oud en nieuw is de installatie tijdelijk buiten gebruik voor regulier onderhoud.

Deze winter (2023-2024) wordt de bovenste laag grond, binnen de grenzen van de plas ontgraven en in het gebied verwerkt. De grond die we ontgraven zal, met name, aan de oostzijde van de plas in de eilandenpartij worden aangebracht.
Om te kijken hoeveel zand er in de zanddepots op ons terrein ligt, voeren we elke maand een meting uit met een drone. Deze drone bepaalt in detail, van bovenaf hoeveel zand er ligt. Op deze manier hebben we elke maand heel snel en nauwkeurig de voorraden in beeld. Een mooie bijkomstigheid van deze drone is de scherpe foto’s die je ermee kunt maken, zie onderstaande overzichtsfoto van het klasseerterrein met op de achtergrond de Beuningse Plas met de zandzuiger.

overzichtsfoto van het klasseerterrein met op de achtergrond de Beuningse Plas met de zandzuiger.

Eindresultaat

Ergens na het jaar 2035 zal de Beuningse Plas volledig op diepte en volgens het ontwerp gemaakt zijn. Zodra alle voorraden op ons klasseerterrein afgevoerd zijn, zal het gehele terrein met klasseerinstallatie leeggemaakt worden en wordt gestart met de inrichting van het gebied. De noord- oost- en zuidzijde zal dan worden ingericht voor recreatie en natuur, zie hieronder voor de technische uitwerking. De westzijde van de plas is op dit moment al klaar en in gebruik.

Klachten/opmerkingen/wensen

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of wensen over de dagelijkse werkzaamheden van de zandwinning, dan kunt u dit per mail aan ons doorgeven via dit mailadres: service.zpb@boskalis.com of info@msbgrindenzand.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot wij de mail hebben kunnen lezen en beantwoorden kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0)88-4006392