Hoe gaan we samen van het aardgas af?

Hoe komen we tot een aardgasvrij Beuningen? Met wie, welke mogelijkheden zijn er en waar starten we mee? Dit beschrijven we in deze Transitievisie Warmte. Deze visie is slechts het startpunt van de warmtetransitie; veel is nog onzeker. Daarom actualiseren we de visie elke vijf jaar.

Bekijk de video waarin Liander uitlegt wat de warmtetransitie voor u betekent. En wat u zelf nu al kunt doen.

Link naar video Liander met de tekst In 2050 Nederland aardgasvrij

Bekijk meer video's over de warmtetransitie

Waarom stoppen we met aardgas? - HIER opgewekt

De transitievisie warmte - Expertise Centrum Warmte

Stappenplan aardgasvrij wonen - Milieu Centraal