Locatie Wolfsbossingel

Wij maken actief werk van het huisvesten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) met een verblijfsstatus in onze gemeente. In voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel in Beuningen komt in ieder geval ruimte voor veertien van deze jongeren. Het streven is dat zij er vanaf het najaar 2024 terecht kunnen.

De opvang van deze jongeren tussen 15-18 jaar gebeurt in samenwerking met NAAST, een organisatie die is gespecialiseerd in het begeleiden van amv’ers. “Als gemeente willen wij vluchtelingen niet in de kou laten staan en deze groep al helemaal niet”, zegt verantwoordelijk wethouder Frans Houben.

Met de komst van deze veertien jongeren is straks een groot deel van de locatie bezet. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen onderzoeken we hoe we het beste invulling kunnen geven aan het overgebleven gedeelte. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het creëren van een extra woonfunctie, een maatschappelijke functie of uitbreiding van de groepswoning.