Zelf vluchtelingen opvangen

Informatie over het zelf opvangen van Oekraïense vluchtelingen in huis.

Wat fijn dat u wilt helpen met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is belangrijk dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. Goede informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk en de website van Takecarebnb.

Laat ons weten als u vluchtelingen gaat opvangen 

We houden als gemeente graag in beeld waar de vluchtelingen opgevangen zijn. Bent u van plan om vluchtelingen in huis te nemen? Meld dit bij ons. U kunt Oekraïense vluchtelingen in laten schrijven bij de gemeente in de Basisregistratie personen. Deze inschrijving is een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op leefgeld en andere voorzieningen. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 024.

Vragen en antwoorden

Zelf vluchtelingen opvangen 

Mag ik Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen?

Ja, dat mag. Kijk voor meer informatie op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen. De organisatie Takecarebnb bemiddelt tussen Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen. Zowel gastgezinnen als Oekraïners kunnen zich melden. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils gaan samen met Takecarebnb en NLvoorelkaar thuisopvang ondersteunen, mede op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als gemeente kunnen we de opvang die particulieren aanbieden niet coördineren. Wij verwijzen u hiervoor door naar Vluchtelingenwerk. Wel vragen we of deze vluchtelingen zich willen registreren bij de gemeente. Doel is het bijhouden va het aantal opgevangen vluchtelingen en contact met hen leggen als er meer bekend is over ondersteuningsmogelijkheden en regelingen. Vluchtelingen kunnen zich registreren via de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis (met afspraak, duur 1 uur). Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen? 

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne is hier nu geen strikte termijn aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met en zonder visum. Dat is in 2017 door de EU met Oekraïne in een associatieverdrag afgesproken. Landelijk is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die langer dan 180 dagen hier blijven, terwijl de situatie voortduurt, hier geen problemen door krijgen.

Ik vang iemand op of wil iemand opvangen. Moet ik deze mensen ergens aanmelden? 

Ja. Personen die gevlucht zijn uit Oekraïne en die verblijven in Weurt, Beuningen, Ewijk of Winssen moeten zich inschrijven in de gemeente Beuningen (de Basisregistratie Personen - BRP). U heeft daarvoor documenten nodig die bewijzen dat u de Oekraïense nationaliteit heeft. Als u een andere nationaliteit dan de Oekraïense heeft en u uit Oekraïne gevlucht bent, kunt u zich ook inschrijven als:

  • U uw identiteit en nationaliteit kunt aantonen
  • U kunt laten zien dat u een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning had voor Oekraïne op 23 februari 2022

Bel voor een afspraak voor inschrijven in het BRP naar 14 024. Op het aangegeven tijdstip bent u welkom in het gemeentehuis. Bellen en inschrijven kan in het Nederlands en het Engels. Neem een tolk of vertaler mee als dat kan. Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over inschrijven in de BRP

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houdt daarom deze website goed in de gaten. Neem voor vragen ook contact op met de belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente waar u woont.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Het is momenteel niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een vluchteling kan wel leefgeld aanvragen bij de gemeente waar hij of zij verblijft. Met een deel van dit bedrag kan de vluchteling kan een bijdrage in de kosten betalen aan het gastgezin. Hieronder - bij Leefgeldregeling en zorgverzekering - staat hoe de vluchteling leefgeld kan aanvragen.

Hoe zit het met de verzekering en vluchtelingen in uw huis? 

Neem contact op met uw verzekering. Zij kunnen u precies vertellen wat de voorwaarden zijn.

Waar kunnen vluchtelingen terecht als zij niet meer bij hun gastgezin kunnen blijven/als ik ze niet meer op kan vangen? 

Neem contact op met de gemeente via oekraine@beuningen.nl. Als de koppeling via een organisatie is verlopen (bijvoorbeeld Takecarebnb), neem dan ook met hen contact op. 

Hoe voorkomt u uitbuiting van vluchtelingen?

Oekraïners op de vlucht lopen risico om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Op de website van CoMensha staat informatie waar u en de Oekraïense vluchtelingen op moeten letten. De folder is in drie talen; Nederlands, Engels en Oekraïens.