Zelf vluchtelingen opvangen

Informatie over het zelf opvangen van Oekraïense vluchtelingen in huis.

Wat fijn dat u wilt helpen met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is belangrijk dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. Goede informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk en de website van Takecarebnb.

Lees ook de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) van de rijksoverheid. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek aan kunt bieden en waar u op moet letten. Ook leest u welke voorzieningen er voor vluchtelingen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Laat ons weten als u vluchtelingen gaat opvangen 

We houden als gemeente graag in beeld waar de vluchtelingen opgevangen zijn. Bent u van plan om vluchtelingen in huis te nemen? Meld dit bij ons. Oekraïense vluchtelingen moeten zich in laten schrijven bij de gemeente in de Basisregistratie personen. Deze inschrijving is een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op leefgeld en andere voorzieningen. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 024.

Vragen en antwoorden

Zelf vluchtelingen opvangen 

Mag ik Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen?

Ja, dat mag. Kijk voor meer informatie op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen. De organisatie Takecarebnb bemiddelt tussen Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen. Zowel gastgezinnen als Oekraïners kunnen zich melden. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils gaan samen met Takecarebnb en NLvoorelkaar thuisopvang ondersteunen, mede op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als gemeente kunnen we de opvang die particulieren aanbieden niet coördineren. Wij verwijzen u hiervoor door naar Vluchtelingenwerk. Oekraïense vluchtelingen moeten zich in laten schrijven bij de gemeente in de Basisregistratie personen. Deze inschrijving is een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op leefgeld en andere voorzieningen. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 024.

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen? 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als een vluchteling onder de richtlijn valt, mag hij of zij tot 4 maart 2024 in Nederland blijven.

Ik vang iemand op of wil iemand opvangen. Moet ik deze mensen ergens aanmelden? 

Ja. Personen die gevlucht zijn uit Oekraïne en die verblijven in Weurt, Beuningen, Ewijk of Winssen moeten zich inschrijven in de gemeente Beuningen (de Basisregistratie Personen - BRP). De gemeente heeft een aantal documenten nodig om vluchtelingen in te kunnen inschrijven. Het gaat om deze documenten:

  • Een paspoort of ander identiteitsbewijs.
  • Een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (als u niet Oekraïens bent).
De gemeente bekijkt of de vluchteling de juiste documenten bezit. Is er twijfel over documenten? Dan neemt de gemeente contact op met de IND.  Het kan zijn dat er dan extra onderzoek wordt gedaan om zeker te weten wie de vluchteling is en waar hij of zij vandaan komt. 

Bel voor een afspraak voor inschrijven in het BRP naar 14 024. Bellen en inschrijven kan in het Nederlands en het Engels. Neem een tolk of vertaler mee als dat kan. Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over inschrijven in de BRP

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen?

Het uitgangspunt is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van uitkeringen en gemeentelijke belastingen van gastgezinnen. Daarbij is van belang dat de uitkeringsinstantie en de gemeente het verblijf van de vluchtelingen aanmerken als ‘tijdelijk verblijf’. Het is belangrijk dat je bij de verschillende instanties meldt dat je vluchtelingen uit Oekraïne opvangt en de laatste informatie over de gevolgen voor toeslagen en uitkeringen goed in de gaten op de website van de rijksoverheid. Je kunt voor vragen over de laatste ontwikkelingen ook contact opnemen met de belastingdienst, je uitkeringsinstantie of de gemeente.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Het is momenteel niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een vluchteling zonder eigen inkomen kan wel leefgeld aanvragen bij de gemeente waar hij of zij verblijft. Met een deel van dit bedrag kan de vluchteling vrijwillig een bijdrage in de kosten betalen aan het gastgezin. U kunt daarover onderling afspraken maken. Hieronder - bij Leefgeldregeling en zorgverzekering - staat hoe de vluchteling leefgeld kan aanvragen.

Hoe zit het met de verzekering en vluchtelingen in uw huis? 

Neem contact op met uw verzekering. Zij kunnen u precies vertellen wat de voorwaarden zijn.

Waar kunnen vluchtelingen terecht als zij niet meer bij hun gastgezin kunnen blijven/als ik ze niet meer op kan vangen? 

Neem contact op met de gemeente via oekraine@beuningen.nl. Als de koppeling via een organisatie is verlopen (bijvoorbeeld Takecarebnb), neem dan ook met hen contact op. 

Hoe voorkomt u uitbuiting van vluchtelingen?

Oekraïners op de vlucht lopen risico om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Op de website van CoMensha staat informatie waar u en de Oekraïense vluchtelingen op moeten letten. De folder is in drie talen; Nederlands, Engels en Oekraïens.