LEADER-subsidie

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen willen samen een subsidie van de Europese Unie aanvragen. Ze willen samen een zogenaamd Leader-gebied worden. Als ze de subsidie krijgen kunnen ze de plannen van hun inwoners financieel ondersteunen. Door deze vragenlijst in te vullen, helpt u ons met het aanvragen van de subsidie.

Mening van inwoners belangrijk!

Om LEADER-gebied te worden moeten de gemeenten hun inwoners vragen wat zij vinden van hun dorp en omgeving. Dat doen ze met deze vragenlijst. Maar ook met een bijeenkomst voor inwoners begin april.

Met de resultaten van de vragenlijst, de bijeenkomst en andere gegevens schrijven de gemeenten de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Die moeten ze voor 30 juni inleveren bij de provincie. Uiteindelijk komt er LEADER-programma met belangrijke onderwerpen voor de periode 2023-2027.

Hoe werkt de vragenlijst?

In de vragenlijst vragen we u wat u belangrijk vindt voor uw dorp en omgeving. We doen dat aan de hand van vier thema's:

  1. Ontwikkelingen op sociaal gebied en op het gebied van de economie
  2. Klimaat
  3. Water en bodem
  4. Verbetering van de natuur (veel verschillende dieren en planten)

U hoeft niet op alle vragen antwoord te geven. Het is genoeg als u de onderwerpen invult die u het meeste raken. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.

Vragenlijst invullen

De resultaten delen we

U kunt uw naam en e-mailadres opgeven. Dan houden we op de hoogte via een nieuwsbrief. Ook delen we dan in mei het voorlopige programma met u. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Zie hiervoor de privacyverklaring op www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/privacyverklaring.

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Zij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06-13443166 of mailen via j.kemna@drutenwijchen.nl.