LEADER-subsidie

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen willen samen een subsidie van de Europese Unie aanvragen. Ze willen samen een zogenaamd Leader-gebied worden. Als ze de subsidie krijgen kunnen ze de plannen van hun inwoners financieel ondersteunen.

Inwoners en ondernemers bepaalden de belangrijke onderdelen

Een belangrijke voorwaarde was dat de gemeenten het subsidieprogramma (de Lokale Ontwikkelingsstrategie) samen met inwoners en ondernemers zouden maken. Dat deden ze met een vragenlijst. Maar ook met bijeenkomsten voor inwoners in april. 316 inwoners en/of ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld. En de 3 bijeenkomsten waren goed bezocht. Er kwamen 3 belangrijke onderdelen uit de vragenlijst en bijeenkomsten. Deze komen terug in het subsidieprogramma:

  1. Leefbare veerkrachtige kernen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds) economie 

Lokale Ontwikkelingsstrategie (PDF, 2.3 MB)

Hoe gaat het verder?

De Lokale Ontwikkelingsstrategie dienen de gemeenten 30 juni in bij de provincie Gelderland. Een selectiecommissie bepaalt of de gemeenten LEADERgebied worden. Dat maakt de provincie begin oktober bekend. Als de gemeenten LEADERgebied worden, gaat het subsidieprogramma op 1 januari 2024 open. Inwoners en ondernemers kunnen dan een beroep doen op deze subsidie.

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Zij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06 13 44 31 66 of mailen via j.kemna@drutenwijchen.nl.