Onderzoek en uitspraak

Als de ombudsman besluit de ingediende klacht te onderzoeken, dan zal hij als eerste alle belangrijke feiten willen weten. De indiener van de klacht krijgt van de ombudsman de mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven. Ook aan de gemeente zal de ombudsman om informatie vragen. De ombudsman zal stukken bij de gemeente opvragen of ook zelf dossieronderzoek doen.

De ombudsman kan een gesprek organiseren waarbij de klager (de burger) en een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn.

Als voor de ombudsman de feiten duidelijk zijn, maakt hij hiervan een verslag. Klager en gemeente kunnen hier op reageren. De ombudsman kan deze reacties gebruiken voor in zijn verslag.
In de volgende stap bekijkt de ombudsman of de feiten voldoen aan de hiervoor genoemde behoorlijkheidsvereisten. De vraag is dan of het gedrag van de gemeente waarover wordt geklaagd in strijd is met die eisen.

De ombudsman geeft dan een oordeel. En dit oordeel legt hij vast in een uitspraak. Die uitspraak wordt bekend gemaakt aan de klager (de burger) en de gemeente. Ook maakt de ombudsman een openbare versie van deze uitspraak. De openbare versie is anoniem. Anoniem wil zeggen dat er geen namen in worden genoemd. Deze pagina bevat de openbare versies van uitspraken die de gemeentelijke ombudsman heeft gedaan.