Luchtkwaliteit Weurt

De gemeente Beuningen en Nijmegen vinden het belangrijk om nieuws te delen rondom luchtkwaliteit in Weurt en Nijmegen-West. Daarom delen we op deze pagina belangrijke documenten, bijeenkomsten van de gemeenteraad en stappen van de gemeente(n) en partners.

Nijmegen-West en Weurt

Luchtkwaliteit is een belangrijk onderwerp in Weurt en Nijmegen-West. De laatste tijd is dit gebied veel in het nieuws. Er zijn vragen en zorgen vanuit inwoners van Weurt en Nijmegen-West over de luchtkwaliteit in dit gebied. De gemeente Beuningen werkt hiervoor samen met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Het effect op de gezondheid van inwoners speelt hierbij een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk om inwoners in het gebied goed te informeren over de stand van zaken over dit onderwerp. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens overleggen met wijkvertegenwoordiging en informatieve bewoners- en bedrijvenavonden. Ook online is veel informatie te vinden. In samenwerking met gemeente Nijmegen is een nieuwe website gelanceerd: West-en-Weurt (u gaat naar de website van de gemeente Nijmegen). Als u hieronder op de tegels klikt wordt u ook doorgelinkt naar deze website.

Metingen luchtkwaliteit

We meten de stoffen fijn stof, roet, stikstofdioxide en benzeen. Er bestaan voor veel stoffen regels voor hoeveel ervan in de lucht mag zitten rondom woningen. Lees meer op Metingen luchtkwaliteit - Westenweurt (nijmegen.nl)

Bronnen van luchtvervuiling

De belangrijkste bronnen voor luchtvervuiling in Nijmegen zijn: verkeer, binnenvaart, industrie, huishoudens en bouwmachines zoals graafmachines. Lees meer op: Bronnen van luchtvervuiling - Westenweurt (nijmegen.nl)

Nieuws en documenten

De gemeente Nijmegen en Beuningen vinden het belangrijk om nieuws te delen rondom luchtkwaliteit in uw wijk. Daarom delen we op deze pagina belangrijke documenten, bijeenkomsten van de gemeenteraad en stappen van de gemeente en partners. Lees meer op Nieuws en documenten - Westenweurt (nijmegen.nl)

Vraag en uitleg

Bekijk op deze pagina vragen en antwoorden over de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt. Staat uw vraag er niet tussen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op met het projectteam. Lees meer op Vraag en uitleg - Westenweurt (nijmegen.nl)

Overlast

Heeft u overlast zoals geluid, lawaai, geur of stank? En is de overlast niet dringend? Dan kunt u dit digitaal melden bij de milieuklachtenapplicatie Milieuklacht Gelderland. Zij pakken de melding zo snel mogelijk op.

Bij spoed belt u telefoonnummer 026 - 359 99 99 op het moment dat u overlast heeft. De omgevingsdienst kan dan mogelijk ter plaatse onderzoek komen doen naar de oorzaak en of de overlast eventuele gevolgen heeft.

Asfaltcentrale APN

De gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor dit bedrijf. Dat betekent dat zij toezicht houdt en handhaaft als het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Op deze pagina vindt u informatie over handhaving, metingen bij APN en nieuws over specifiek APN. Lees meer op Asfaltcentrale APN - Westenweurt (nijmegen.nl)

Informatieavond over luchtkwaliteit Weurt

Inwoners van Weurt leven in een omgeving waar wonen, verkeer en industrie dicht bij elkaar liggen. Op maandag 11 maart 2024 was er voor inwoners een thema-avond over luchtkwaliteit bij De Kloosterhof in Weurt. 
Deze bewonersavond in Weurt was de laatste van een reeks bewonersavonden over het thema lucht in de omliggende wijken van het bedrijventerrein TPN-West: Hees, Waterkwartier, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch en Lent.

Situatieschets

Sinds 1990 is de luchtkwaliteit in Nederland flink verbeterd door luchtbeleid van Europa, Nederland, provincie en gemeenten. Nederlanders leven door de genomen maatregelen gemiddeld zes jaar langer. Uit de RIVM rapportage blijkt dat de luchtkwaliteit in Nederland in 2019 iets verder is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren [1]. De luchtverontreiniging blijft in alle gemeenten in Gelderland onder de wettelijke normen voor fijn stof en stikstof, ook in Beuningen. Uit de analyse blijkt dat nergens in Gelderland aan de strengere, gezondheidskundige, advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt voldaan. Hier valt dus nog veel winst te behalen.

De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in Gelderland zijn wegverkeer, houtrook, landbouw en industrie. De bijdragen van wegverkeer en industrie zijn de afgelopen jaren flink omlaag gegaan, mede ten gevolge van beleid en maatregelen die hierop gericht waren. Hierdoor zijn andere bronnen relatief belangrijker geworden. De bijdrage van houtrook aan fijn stof uitstoot is nu erg groot en neemt niet af. Ook de bijdrage van de landbouw (met name veeteelt) aan primair en secundair gevormd fijn stof is groot en is de afgelopen jaren weinig tot niet afgenomen. Klik op de balken hierboven voor meer informatie over luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over dit dossier mailt naar luchtwest@nijmegen.nl. Of belt u naar de gemeente Nijmegen via 14 024.

Wilt u geen ontwikkelingen missen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt? Laat uw gegevens dan achter en ontvang een update bij nieuwe ontwikkelingen.

Inschrijven voor nieuwsbrief luchtkwaliteit

Handige links