Loterij organiseren

Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit.

Doet u de aanvraag als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen.

eHerkenningLoterijvergunning aanvragen 

Doet u de aanvraag namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

DigiDLoterijvergunning aanvragen 

Mijn Beuningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag.

Voorwaarden

  • U vraagt een vergunning aan bij de gemeente als de hoogte van de prijzen en premies minder dan € 4.500,-- (bij elkaar opgeteld) bedraagt.
  • U vraagt een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit als de hoogte van de prijzen en premies meer dan € 4.500,-- (bij elkaar opgeteld) bedraagt.
  • U organiseert de loterij voor een algemeen belang (bijvoorbeeld voor een renovatie van een clubhuis).
  • U bent verplicht minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij aan het doel van algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) af te dragen.
  • Bij de trekking is een notaris aanwezig. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn.
  • Uiterlijk 3 maanden na de laatste trekking moet u een financiële verantwoording indienen bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit, afhankelijk van wie de vergunning verleende.
  • Als vergunninghouder van een loterij moet u over de prijzen kansspelbelasting betalen aan de Belastingdienst. U kunt dit bedrag inhouden op de prijs van de loten, maar dat hoeft niet.

Als vergunninghouder kunt u de organisatie of de gedeeltelijke uitvoering van de incidentele loterij uitbesteden aan een derde. U moet daarvoor een schriftelijke machtiging geven aan die derde of een schriftelijke overeenkomst sluiten met die derde. Daarin staat in elk geval  welke onderdelen u uitbesteedt.

Kosten

Een loterijvergunning kost € 56,70.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over (de aanvraag van) de loterijvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.