Kent u een jongere in de gemeente Beuningen (tussen de 6 en 18 jaar) die een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving? Misschien komt hij of zij dan wel in aanmerking voor het jeugdlintje. U doet de aanvraag bij de gemeente.

Voorwaarden

Kinderen/jongeren (van 6 tot en met 18 jaar) kunnen een jeugdlintje krijgen als ze wonen in de gemeente Beuningen en/of iets bijzonders voor de gemeente hebben gedaan. Zij moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om uitzonderlijke inzet voor anderen of voor de Beuningse samenleving. Denk aan inzet voor andere mensen, natuur of cultuur. Zoals de hond uitlaten voor een oude buurvrouw/man, een gehandicapt broertje/zusje regelmatig naar de sportclub brengen of afval opruimen. Dat doet hij/zij langere tijd (meer dan een jaar) zonder er iets voor terug te krijgen.
 • Het starten van een actie voor een goed doel.
 • Het organiseren van activiteiten in een buurt of wijk.
 • Vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld een culturele vereniging of sportvereniging.
 • Het actief bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals zinloos geweld of pesten. Bijvoorbeeld het starten van een actie.
 • Jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of gemeente Beuningen positief op de kaart hebben gezet. Hierbij kunt u denken aan reddingsacties of bijvoorbeeld een landelijke prijs winnen voor een werkstuk.

Bijzonderheden

 • Alle inwoners van de gemeente Beuningen van 18 jaar of ouder kunnen een jongere voordragen voor een Jeugdlintje.
  Nog geen 18 jaar? Vraag je ouders/verzorgers om toestemming.
 • Vertel het kind niet dat hij of zij genomineerd is.
 • De uitreiking is op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind of tijdens een bijzondere gelegenheid (jubileum of feest).
 • Aanmelden kan het hele jaar door.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Jeugdlintje? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@beuningen.nl of via telefoonnummer 14 024.