Inkoop en aanbesteding

Als de gemeente spullen, diensten en (bouw)werken wil inkopen of wil laten uitvoeren, mag zij hiervoor alleen de opdracht geven als zij aan regels voldoet.

Inkoop en aanbesteding

Als de gemeente spullen, diensten en (bouw)werken wil inkopen of wil laten uitvoeren, mag zij hiervoor alleen de opdracht geven als zij aan regels voldoet.

Bij een grote opdracht, dat wil zeggen vanaf Europese drempelbedragen, moet de gemeente de regels volgen die hiervoor door de Europese Unie zijn voorgeschreven. Deze regels zijn omgezet in nationale wetgeving, namelijk de Aanbestedingswet. Opdrachten moet de gemeente plaatsen op TenderNed.nl.  Bedrijven en dienstverleners uit heel Europa kunnen zich dan inschrijven om de opdracht voor de gemeente uit te voeren. De aanbestedingsregels zorgen ervoor dat alle inschrijvers dan gelijke kansen hebben om de opdracht van de gemeente te krijgen Ook kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel moeten een kans hebben. Daarom moeten de eisen die de overheid aan een ondernemer stelt in verhouding staan tot de opdracht. Bijvoorbeeld: een kleine ondernemer mag niet alle risico’s van een bouwproject lopen, als hij zich niet kan verzekeren tegen al deze risico’s.

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente als u meer informatie over de regels wilt. Dit kan ook als u wilt meedoen aan een aanbesteding. U kunt kijken op de site TenderNed.nl.