Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u drie jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een koelkast of televisie

Voorwaarden

U kunt recht hebben op de inkomenstoeslag van de gemeente Beuningen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent inwoner van de gemeente Beuningen.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs. Een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geen student en was ook geen student in de afgelopen drie jaren.
 • U heeft 36 aaneengesloten maanden van een laag inkomen (110% sociaal minimum) moeten leven.
 • U hebt helaas geen uitzicht op een betere inkomenssituatie.
 • U bent minimaal 21 jaar oud en jonger dan de AOW-leeftijd.

Inkomensgrenzen per maand 110% van de bijstandsnorm (netto, inclusief vakantiegeld)

 • Alleenstaand: € 1.439,30 (per maand, inclusief vakantiegeld)
 • Samenwonend/getrouwd: € 2.056,13 (per maand, inclusief vakantiegeld)

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de toeslag varieert afhankelijk van uw gezinssituatie. De bedragen vanaf 1 januari 2024 zijn:

 • € 451,- voor een alleenstaande;
 • € 575,- voor een alleenstaande ouder en
 • € 641,- voor gehuwden.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

 • U kunt de toeslag schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de balie Zorg en Inkomen (tel: 14024).
 • Ontvangt u drie jaar of langer een bijstandsuitkering van de gemeente Beuningen? Dan krijgt u automatisch elk jaar een aanvraagformulier thuis gestuurd.