Handtekening legaliseren

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het gemeentehuis.

Kosten

Het legaliseren van een handtekening kost € 15,10

Bijzonderheden

  • Hoe legaliseert u een handtekening:
    • U ondertekent het document of formulier in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.
    • De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.
  • De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is, het zegt niets over de inhoud van het document of het formulier.