Gemeenteraad

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Beuningen de leden van de gemeenteraad. Onze gemeenteraad bestaat uit 21 leden. Samen staan zij aan het hoofd van de gemeente en stellen zij het beleid in grote lijnen vast. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Raadsleden zijn inwoners van onze gemeente en zijn lid van een lokale of landelijke politieke partij.

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit en komt met voorstellen. De gemeenteraad neemt de beslissingen en controleert of het college zijn taak als dagelijks bestuur van de gemeente goed uitvoert.

Vergaderingen

De gemeenteraad komt komt ongeveer eens in de vijf weken bij elkaar om besluiten te nemen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering. Een paar weken daarvoor vinden de commissievergaderingen plaats. Hierin bereiden commissieleden de onderwerpen voor de komende raadsvergadering voor.

Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering in het gemeentehuis of thuis online bij te wonen. 

Ga naar de website van het gemeentebestuur voor meer informatie. Hier vindt u ook data en documenten van vergaderingen.