Geheimhouding persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties (derden). Dit heet geheimhouding of verstrekkingsbeperking.

U kunt een verzoek tot geheimhouding direct online indienen met uw DigiD.

DigiDGeheimhouding aanvragen 

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding kunt u gratis indienen bij de gemeente.

Welke instanties krijgen uw gegevens?

Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties die wettelijke taken uitvoeren, zoals de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Het is daarom niet mogelijk om voor deze instanties geheimhouding aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor wie geldt de geheimhouding?

Heeft uw geheimhouding aangevraagd? Dan krijgen de volgende instanties uw gegevens niet:

 • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Deze organisatie houdt de ledenadministratie bij van kerkgenootschappen.
 • Vrije derden (organisaties, bedrijven en particulieren). De gemeente is niet verplicht gegevens aan hen te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een sport- of muziekvereniging).
 • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijn of de gehandicaptenzorg.
 • Derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoer van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten). 
  In sommige gevallen moeten wij wel gegevens verstrekken. Is dit het geval dan vragen wij eerst uw toestemming.

Bijzonderheden

 • U bent niet verplicht om een reden voor de geheimhouding op te geven.
 • Geheimhouding aanvragen is mogelijk vanaf 16 jaar.
 • Voor kinderen jonger dan 16 jaar vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan.
 • Het verzoek tot geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Beuningen (de gemeente waar u bent ingeschreven). 
 • Wilt u ook dat uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien hiervoor dan een apart verzoek in bij die gemeente.