Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u dat vooraf bij de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan is de ceremonie vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna. U kunt dus niet langer in het voren een melding doen. In de gemeente Beuningen regelt u uw melding voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap eenvoudig met uw DigiD. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw melding.

In het gemeentehuis

 • Het is mogelijk om een ceremonie in het gemeentehuis en op de vaste locaties van de gemeente Beuningen te organiseren buiten kantoortijden. Dit kan dan tussen 17.00 uur en 21.00 uur. 
 • In de raadszaal van het gemeentehuis kunnen maximaal 75 personen (inclusief kinderen en bode, babs en eventueel een eigen babs) aanwezig zijn.
 • Het eenvoudige huwelijk is mogelijk op dinsdag om 9.00 uur en om 9.30 uur. Het maximaal aantal personen is 10 (inclusief kinderen). Daar komt de babs als 11e persoon bij.
 • Het kosteloze huwelijk is mogelijk op dinsdag om 8.45 uur en 9.00 uur. Het maximaal aantal personen is 6 (het bruidspaar en maximaal 4 getuigen). 

Andere locaties en buiten

 • U kunt ook trouwen op een andere locatie in onze gemeente. Onder het kopje 'Meer informatie' leest u op welke locaties.
 • U kunt ook trouwen op een locatie die u zelf kiest. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Let op! Kiest u voor een locatie of een zelfgekozen locatie? Dan moet u zelf contact opnemen met deze locatie.

Wat heeft u nodig?

Om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te melden heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De DigiD-gegevens van u en uw partner.
 • Duidelijke kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van al uw getuigen (minimaal 2 getuigen en maximaal 4).
 • De gewenste datum, het tijdstip en de locatie van de ceremonie.
 • Documenten uit het buitenland als u daar gewoond heeft, geboren bent of daar eerder getrouwd was.

Regel direct online

Kosten

Er gelden verschillende prijzen voor de diverse locaties. Heeft u iets minder te besteden, dan kunt u ook kiezen voor het eenvoudige of voor een kosteloze ceremonie.

Voorwaarden

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U bent allebei niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft allebei geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U heeft geen bloedverwantschap met uw partner.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Doe uw digitale melding huwelijk of geregistreerd partnerschap minstens 6 weken tevoren.
 • Heeft u een eigen trouwambtenaar die nog beëdigd moet worden? Doe uw melding dan 12 weken voordat de ceremonie plaatsvindt.

Bijzonderheden

Neem in bijzondere situaties ruim van tevoren contact op met de gemeente. U heeft dan nog andere bewijsstukken nodig. Dat geldt bijvoorbeeld:

 • Als u in het buitenland bent geboren.
 • Niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • In het buitenland heeft gewoond.
 • Als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland.
 • Als u uw partnerschap wilt omzetten in een huwelijk.

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Beuningen en heeft één van u de Nederlandse nationaliteit én woont u op dit moment in het buitenland? Neem dan eerst contact op met de gemeente Den Haag. Na uw melding in Den Haag kunt u in Beuningen trouwen/uw partnerschap registreren.  

Meer informatie

 • Locaties in de gemeente Beuningen:
 • U mag ook trouwen op een zelfgekozen locatie. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet zelf contact opnemen met de locatie als u hier wilt trouwen.
 • Er zijn zes trouwambtenaren in de gemeente Beuningen. Zij zijn buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Het is niet mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een BABS van de gemeente Beuningen. U ontvangt ongeveer een maand vóór de dag van de ceremonie een uitnodiging van de BABS voor een persoonlijk gesprek. Wij werken niet met een zogenaamd 'klikgesprek' vooraf.
 • Ook een familielid of bekende kan uw huwelijk of partnerschap voltrekken.

Eigen trouwambtenaar

Je kan ook kiezen voor een eigen trouwambtenaar. Dit kan zijn;

 • Een beëdigd trouwambtenaar die als BABS werkzaam is in een andere gemeente.
 • Een persoon die niet in een andere gemeente werkzaam is als BABS. Deze persoon moet nog beëdigd worden. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De melding voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie moet je dan uiterlijk 12 weken voor de trouwdatum doen, in verband met de eventuele beëdiging en de aanwijzing van die persoon tot trouwambtenaar voor één dag bij de gemeente Beuningen.

In alle gevallen is er een trouwambtenaar van de gemeente Beuningen aanwezig tijdens de trouwceremonie. Deze ziet erop toe, dat de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie verloopt, zoals volgens de Wet is voorgeschreven, zodat er ook daadwerkelijk een rechtsgeldige verbintenis tot stand komt.

Een ceremonie duurt standaard 45 minuten, óók als je een eigen BABS hebt. Wil je een langere ceremonie, dan kan dat. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Impressie trouwlocaties gemeente Beuningen 

Overzicht trouwlocaties