Fraude uitkering melden

Wie in de gemeente Beuningen recht heeft op een bijstandsuitkering, moet deze ook krijgen. We moeten wel zeker weten dat de uitkering terecht wordt verstrekt.

Heeft  u het vermoeden  dat iemand uit uw omgeving fraudeert? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij behandelen de gegevens altijd vertrouwelijk. Het is dan wel belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt. Wij kunnen een anonieme melder immers niet meer benaderen voor aanvullende informatie of vragen.

Fraude uitkering melden

Bijzonderheden

  • Wilt u anoniem melden? Gebruik dan de button 'Fraude uitkering melden zonder DigiD'. Het invullen van uw persoonlijke gegevens is daarin niet verplicht.
  • Wij nemen uw melding in behandeling. Over het onderzoek en de uitkomst hiervan doen wij geen mededeling vanwege privacy.