Collectieve zorgverzekering voor minima

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich met de collectieve zorgverzekering minima (CZM) met gunstige tarieven verzekeren tegen veelvoorkomende zorgkosten zoals bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut.

Voorwaarden

U heeft recht op de collectieve zorgverzekering van de gemeente Beuningen als u op de aanvraagdatum:

 • In de gemeente Beuningen woont
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs, een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • U een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. Uw inkomen (inclusief vakantietoeslag) is dus niet hoger dan:
  • Voor een alleenstaande: € 1.570,14 per maand
  • Voor een alleenstaande boven de AOW-leeftijd: € 1.748,22 per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden: € 2.243,05 per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden boven de AOW-leeftijd: € 2.371,97 per maand
 • Uw vermogen (geld en waardevolle spullen) is niet hoger dan:
  • voor een alleenstaande: € 7.575
  • voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders: € 15.150
 • Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ? Dan kunt u op elk gewenst moment meedoen aan de CZM. Kijk voor de voorwaarden op de website van Gezond Verzekerd.
 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u volgend jaar meedoen met de CZM? Ga dan naar de website van Gezond Verzekerd om u aan te melden. Dit kan vanaf half november tot 31 december van het lopende kalenderjaar.
 • Wanneer u meedoet met de CZM, dan heeft u misschien ook recht op een zorgtoeslag. U kunt uw zorgtoeslag aanvragen op de website van de belastingdienst of door te bellen naar de belastingtelefoon op nummer 0800 - 0543.

Meer informatie

 • Lees meer over hulp bij de keuze voor een pakket van de collectieve zorgverzekering voor minima.