Heeft u (tijdelijk) geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u mogelijk een briefadres aanvragen. U krijgt uw post dan via een familielid, vriend of kennis. Of via een instelling.

Kosten

Geen.

Voorwaarden

 • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of u woont in een instelling waarbij inschrijving op een briefadres is toegestaan.
 • De hoofdbewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven en moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt.
 • De hoofdbewoner is ingeschreven in de gemeente Beuningen.
 • Het briefadres is geen postbus maar een officieel adres uit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).
 • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag en u heeft recht op een briefadres volgens de wet.
 • U geeft duidelijk aan op welke adressen of locaties u de komende zes maanden verblijft.
 • U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis in een andere gemeente in Nederland.

Aanvragen

Hoe u een briefadres aanvraagt, verschilt per situatie. Kies hieronder de situatie die voor u geldt.

Ik ben nieuw in Nederland (eerste inschrijving)

Bent u nieuw in Nederland en schrijft u zich voor het eerst in Nederland in? Maak dan eerst een afspraak via telefoonnummer 14 024. Neem de volgende documenten mee:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (pdf, 563 kB). De hoofdbewoner die toestemming geeft (de briefadresgever) moet ook een deel invullen.
 • Bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat wat u moet meenemen.
 • Alle originele en geldige paspoorten, identiteitskaarten en/of verblijfsvergunningen die in uw bezit heeft.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft.
 • Heeft u een geboorteakte of een andere akte of uittreksel? Neem deze dan ook mee naar de afspraak.

Ik sta niet meer ingeschreven in een gemeente (hervestiging)

Heeft u ingeschreven gestaan in een gemeente, maar nu niet meer? Maak dan eerst een afspraak via telefoonnummer 14 024. Neem de volgende documenten mee:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (pdf, 563 kB). De hoofdbewoner die toestemming geeft (de briefadresgever) moet ook een deel invullen.
 • Bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat wat u moet meenemen.
 • Alle originele en geldige paspoorten, identiteitskaarten en/of verblijfsvergunningen die u in uw bezit heeft.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft.
 • Zijn er gegevens van u gewijzigd tijdens uw uitschrijving en heeft u hiervan een akte of uittreksel? Neem deze dan ook mee naar de afspraak.

Ik sta ingeschreven in een gemeente

Staat u nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u een briefadres aanvragen via onderstaande knop.

DigiDBriefadres aanvragen

 Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (pdf, 563 kB). De hoofdbewoner die toestemming geeft (de briefadresgever) moet ook een deel invullen.
 • Bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat wat u in uw situatie moet meesturen.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf. Tip: maak een veilige kopie met de KopieID-app.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner die toestemming geeft.

Bijzonderheden

U krijgt binnen vier weken een brief met onze beslissing. Soms vragen we om extra gegevens. Of we nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek om uw situatie toe te lichten.

Meer informatie

 • Wilt u het aanvragen van een briefadres toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 024.
 • U kunt de aanvraag voor een briefadres ook per post doen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig.
 • Lees meer over een briefadres op Rijksoverheid.nl.