Brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Als u als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via de gemeente hulp krijgen om een nieuwe start te maken. Brede ondersteuning heet dat.

Die hulp is er voor u en hij is er op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, uw gezin, werk, financiën en wonen. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent en hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij uw situatie.

Ook hulp voor kinderen

Kinderen van getroffen ouders uit de toeslagenaffaire zijn zelf ook gedupeerd. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Voor die kinderen is er sinds 5 november 2022 de Kindregeling. De Kindregeling bestaat uit hulp en ondersteuning vanuit de gemeente en een geldbedrag vanuit de landelijke overheid. Zie ook de website van de Kindregeling.

Wat is brede ondersteuning?

Brede ondersteuning is dus hulp op allerlei onderdelen van uw leven. Welke hulp u nodig heeft, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar u steun bij kunt gebruiken en wat u nodig heeft. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is. We kijken hierbij wat voor ouder, kind en het gezin nodig is voor het maken van een nieuwe start. Hierbij gaan we uit van uw situatie van nu, dus op het moment dat u zich bij ons meldt. Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. Brede ondersteuning is altijd maatwerk. We kijken daarom per persoon en gezin wat nodig is om een nieuwe start te kunnen maken.

 • Dit kan uitleg zijn over zaken die u ingewikkeld vindt. Of hulp bij zaken waar u heel erg tegenop ziet. Bijvoorbeeld zaken op een rijtje zetten en overzicht over uw geld en geldzaken krijgen.
 • Het kan ook zijn dat u zich ergens zorgen over maakt en u graag wilt dat iemand met u meedenkt. Wij kunnen u de weg wijzen naar de juiste hulp. Hulp om uw thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, of bij gezondheidsproblemen. De hulp kan voor u zijn, voor uw kinderen of voor het hele gezin.
 • Wanneer u het fijn vindt kunnen wij bij gesprekken zijn die u met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft. Die gesprekken gaan vaak over de beoordeling van uw financiële compensatie en schade. Wij kunnen ook helpen bij het indienen van uw private schulden.
 • Heeft u specialistische hulp nodig, zoals van een psycholoog? Dan is het goed om ook dat te bespreken met ons. Ook daar kunnen we u bij helpen.
 • Soms heeft u ook hulp in of rond het huis nodig. Zoals onderhoud dat u eerder niet kon doen door uw problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook dat kan u met ons bespreken. Samen kijken we wat in uw geval passende hulp is.

Plan van aanpak

De medewerker van de gemeente Beuningen die u gaat helpen houdt overzicht over de hulp voor u en uw gezin en houdt contact met u om te bespreken of alles goed loopt. Ook stellen jullie samen een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt. U krijgt dit plan mee naar huis. Zo kunt u nog eens rustig alle afspraken nalezen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ook die altijd aan de medewerker stellen!

Wat kunnen we voor u doen?

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de Spuk een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring, teleurstelling of boosheid. Per ouder of kind kijken we naar de persoonlijke situatie en wat voor u en uw gezin nodig is om een nieuwe start te maken. De Spuk (Specifieke Uitkering) is een speciale beleidsregeling waarmee de rijksoverheid financiële middelen beschikbaar stelt aan gemeenten. Dat geld is bedoeld om alle regelingen in de hersteloperatie uit te kunnen voeren. In dit geval is dat de brede ondersteuning (hulp) aan ouders en kinderen.

De gemeente geeft geen hele inboedels aan ouders. Ook verstrekt de gemeente niet zomaar elektrische fietsen aan het hele gezin van aangemelde of gedupeerde ouders. Wat de gemeente wel doet, is de hulp bieden die nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. In sommige situaties is het dan nodig om bij te springen met spullen. Dan gebeurt dat. Maar dit is geen standaard recht waarop u zich als ouder kunt beroepen.

Waar heeft u dan wél recht op?

 • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning;
 • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. Uw gemeente helpt u daarbij en is daarin ruimhartig;
 • Welke hulp voor u het meest passend is en wordt gegeven, bespreekt u met uw gemeente. Samen kijken jullie wat mogelijk is;
 • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u samen met uw gemeente heeft gemaakt over de hulp die u nodig heeft;
 • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp meer passend.
 • Het geld dat u vanuit UHT heeft gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp u nodig heeft voor een nieuwe start;
 • Blijkt na toetsing door UHT dat u volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Hulp nodig?

Bent u gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag en wilt u brede ondersteuning van de gemeente ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024 of via de mail. Dat kan ook als u uzelf nog niet heeft gemeld bij de belastingdienst. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ook kan u met de gemeente bellen of mailen voor andere vragen.