Bingo organiseren

Wilt u een bingo organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente minimaal 14 dagen vóór de bingo plaatsvindt.

Let op: u hoeft geen melding bij de gemeente te doen als u de bingo organiseert voor een besloten groep personen (bijvoorbeeld: familie, vrienden of voor ouderen in een verzorgingstehuis).

Doet u de melding als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen.

eHerkenningBingo melden

Doet u de melding namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

DigiDBingo melden

Mijn Beuningen

U kunt uw melding volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw melding.

Voorwaarden

  • Als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat.
  • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel. Dat doel is niet het organiseren van kansspelen.
  • U organiseert de bingo voor een van tevoren bekendgemaakt doel.
  • Prijzen en premies in geld of goederen mogen niet hoger zijn dan € 400,-- per serie of set. In totaal is de waarde van de te winnen prijzen f premies niet meer dan € 1.550,-- per bijeenkomst.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een bingo.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over (de aanvraag van) de bingomelding? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.