Bijzondere bijstand

Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen. Kijk hier wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden

 • U woont in Beuningen;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld;
 • U heeft de kosten normaal niet, maar nu door omstandigheden wel;
 • Het is noodzakelijk dat u de kosten maakt;
 • De kosten zijn onverwachts gekomen waardoor u er niet voor heeft kunnen reserveren;
 • De kosten zijn gemaakt in de afgelopen 6 maanden;
 • U kunt de kosten niet zelf uit uw inkomen of vermogen betalen;
 • U moet eerst alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen. Soms hebt u een afwijzing van een andere regeling nodig om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

 • Om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van Bewindvoering klik op aanvraagformulier. Hier leest u ook welke bewijsstukken u meeneemt.
 • Om bijzondere bijstand aan te vragen voor overige kosten moet u bellen met uw klantmanager of met de medewerkers van de balie Zorg, Werk en Inkomen (tel: 14024). De medewerker stelt u enkele vragen. Als u misschien in aanmerking komt, sturen wij u een aanvraagformulier.

Bijzonderheden

 • Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen
  • Kosten Bewindvoering;
  • Eigen bijdrage rechtshulp;
  • In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten;
  • Woonkosten.
 • Voor deze kosten krijgt u meestal geen bijzondere bijstand
  • Duurzame gebruiksartikelen, zoals een wasmachine of een koelkast. U moet hiervoor geld reserveren van uw inkomen of een lening afsluiten, bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke kredietbank in Nijmegen (tel: 024 32 98 040);
  • Vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie