Bijstand voor zelfstandigen

Soms kunt u bijstand (Bbz) aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

Heeft u als zelfstandig ondernemer (tijdelijk) financiële hulp nodig? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) krijgen. Het kan een rentedragende lening zijn of een aanvulling op uw inkomen. Uw inkomen wordt met de uitkering aangevuld tot bijstandsniveau

Wilt u kijken of u bijstand voor zelfstandigen kunt krijgen? Doe dan de check.

Advies aanvragen

Wilt u advies van de gemeente of bijstand voor zelfstandigen aanvragen? Stuur dan een e-mail met uw hulpvraag naar inkomen@beuningen.nl en vermeld hierin ook wat uw bedrijfsnaam is. Wij nemen dan contact op met u.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt mogelijk in aanmerking als:

  • u zelfstandige bent (u bent voor uw inkomen aangewezen op uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
  • uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen;
  • u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent;
  • u minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt.

Wat heeft u nodig?

Het hangt van uw situatie af welke documenten u nodig heeft. Een aantal documenten moet u in elk geval aanleveren:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden;
  • een ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Heeft u een eigen bedrijf met financiële problemen of een bedrijf dat niet levensvatbaar is? Dan heeft u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar;
  • de laatste aangifte inkomstenbelasting;
  • een prognose voor de komende jaren of een bedrijfsplan wat u (anders) gaat doen.

Hoe lang duurt het?

Het duurt meestal 5 weken voordat u wat hoort van de gemeente. Wij mogen er volgens de wet 13 weken over doen.

Wanneer gaat de uitkering in?

U ontvangt de uitkering op z'n vroegst op de datum van aanvragen. U kunt de Bbz-uitkering dus niet aanvragen met terugwerkende kracht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Bijstand voor zelfstandigen

Krijgt u een uitkering en wilt u vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz). Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee. Hierdoor kan het zijn dat u de eerste tijd te weinig inkomsten heeft om van te leven. U kunt dan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering of een lening die u kunt gebruiken als startkapitaal voor het bedrijf.

Bijstand voor zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen

Heeft u minimaal anderhalf jaar een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz). U kunt dan vragen om een lening. Die lening kunt u inzetten als kapitaal voor bijvoorbeeld investeringen of de sanering van schulden. Ook is het mogelijk om een tijdelijke aanvulling op uw inkomen te ontvangen tot aan de bijstandsnorm die voor u geldt.

Bijstand voor oudere zelfstandigen (geboren voor 1 januari 1960)

Bent u geboren vóór 1 januari 1960 en heeft u al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep? Ligt uw (gezins)inkomen beneden bijstandsniveau en gaat dat de komende jaren ook niet méér worden? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz) als oudere zelfstandige.

Bijstand voor beëindigende zelfstandigen

Wilt u stoppen met uw bedrijf en ligt uw (gezins)inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Een verlenging van deze termijn, met maximaal twaalf maanden, is mogelijk als dat noodzakelijk is om uw bedrijf af te bouwen. Bij bedrijfsbeëindiging kunt u geen bedrijfskapitaal ontvangen.

Bijstand voor zelfstandigen die willen stoppen

Bent u zelfstandige en 55 jaar of ouder? En bent u door omstandigheden genoodzaakt te stoppen met uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten? Voldoet u aan de voorwaarden van zelfstandige en bent u minimaal 10 jaar ondernemer of minimaal 3 jaar ondernemer en daarvoor 7 jaar werkzaam geweest in loondienst? Voldoet uw inkomen aan de inkomenseisen én heeft u de bijstand aangevraagd voordat u gestopt bent met uw bedrijf? Dan komt u, nadat u gestopt bent tot de pensioengerechtigde leeftijd, mogelijk in aanmerking voor een uitkering volgens de Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige). Hiervoor moet u wel een aanvraag hebben gedaan voordat u uw onderneming heeft beëindigd.