Bedrijventerreinen

In de gemeente Beuningen zijn vier bedrijventerreinen.

Schoenaker in Beuningen 

Dit terrein ligt aan de westzijde van de kern Beuningen, en is met een oppervlakte van ongeveer 67 hectare het grootste bedrijventerrein van de gemeente. Via de weg Schoenaker is het bedrijventerrein aangesloten op de snelweg A73. Er zijn voornamelijk grote bedrijven gevestigd in de industrie, handel en logistiek. Op dit bedrijventerrein is de bedrijvenvereniging de Schoenaker actief. Het bedrijventerrein heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B).

De Sluis in Weurt

Dit bedrijventerrein ligt zich ten zuiden van het dorp Weurt en is ongeveer 25 hectare groot. Op dit terrein zijn voornamelijk bedrijven gevestigd in de industrie, bouw, handel en logistiek. De Sluis vormt samen met de direct aangrenzende bedrijventerreinen in de gemeente Nijmegen het bedrijvengebied TPN-West. Op TPN-West is een bedrijvenvereniging actief. Ook is er parkmanagement, gericht op onderlinge samenwerking tussen bedrijven. Het bedrijventerrein heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B).

Aalsterveld in Beuningen

Dit bedrijventerrein ligt aan de westzijde van de kern Beuningen, nabij de weg Schoenaker. Het gebied heeft een oppervlakte van 5,5 hectare. Op bedrijventerrein Aalsterveld zijn voornamelijk kleinere bedrijven gevestigd die geen overlast geven voor het aangrenzende woongebied. Ook zijn er diverse andere voorzieningen aanwezig, zoals een zorgpraktijk, kinderopvang, sport en fitness.

Klaphekstraat in Ewijk

Dit bedrijventerrein in de kern Ewijk heeft een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Door de kleine oppervlakte is er maar plek voor een beperkt aantal kleinere bedrijven.