Archeologische waardenkaarten

Als u grondwerk gaat uitvoeren in de gemeente, moet u rekening houden met eventuele archeologie in de grond. Op deze pagina leest u meer.

Archeologie is de wetenschap die zich bezighoudt met sporen van het menselijk leven die bewaard zijn gebleven in de grond of op de bodem van de zee. Archeologie is belangrijk. De gemeente Beuningen is namelijk gebouwd op een schatkamer aan historische informatie, die niet verloren mag gaan. 

Bij werkzaamheden waarbij de grond wordt verstoord, mag de gemeente daarom archeologisch onderzoek eisen. Of dit onderzoek nodig is, hangt af van de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en het soort werkzaamheden die plaats gaan vinden in de grond.

Gaat u bouwen en/of slopen?

Via Regels op de kaart - Omgevingsloket kunt u per adres zien welke regels hier voor archeologie gelden en of archeologisch onderzoek nodig is voor uw plannen.

Meer informatie

De archeologische verwachtingswaarde binnen het grondgebied van de gemeente Beuningen is in 2021 geactualiseerd. Hierna is deze verwachtingswaarde vertaald naar een beleidskaart, die vervolgens als grondslag voor het ‘Parapluplan Archeologie’ heeft gediend.

Lukt het u niet om de PDF's op een juiste manier te bekijken? Neem dan contact op met de gemeente Beuningen via 14 024. Dan geven we u graag verdere uitleg.