Wethouder Frans Houben: Een nieuw leven opbouwen in onze gemeente

De gemeente Beuningen gaat een groep jonge statushouders huisvesten. Het gaat om extra kwetsbare jongeren die in Nederland mogen blijven.

Zij zijn zonder ouder of voogd in Nederland aangekomen. De jongeren worden alleenstaande minderjarige vreemdelingen genoemd, amv’ers. In Beuningen krijgen er vanaf het najaar veertien een plek in de voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel.
 
Als verantwoordelijk wethouder ben ik extra begaan met amv’ers. Velen hebben een zware tocht achter de rug gehad, gevlucht van huis en haard. Zij hopen in Nederland een nieuw leven op te kunnen bouwen. Een veilig leven, zonder bang te hoeven zijn voor de wrede regimes in hun geboorteland.
 
We willen als gemeente vluchtelingen niet in de kou laten staan. Deze groep al helemaal niet. De druk op de opvang van vluchtelingen is in heel Nederland groot. Dat de gemeente een steentje kan bijdragen aan het verlagen van die druk, doet ons vanzelfsprekend goed.
 
Natuurlijk beseffen we dat het huisvesten van vluchtelingen emoties kan oproepen. In positieve én negatieve zin. Om die reden gaan we als gemeente ook op verschillende momenten in gesprek met onze inwoners. Vanzelfsprekend met de direct omwonenden. Zij kunnen volgende week tijdens een besloten inloopavond terecht met hun vragen of suggesties. Ook gaan we hier een omwonendenoverleg oprichten met een afvaardiging van diezelfde bewoners, Kindcentrum De Dromedaris, de gemeente en Naast. Dat is de organisatie die de jongeren 24 uur per dag begeleidt.
 
Alle overige inwoners zijn welkom op een open inloopavond, enkele dagen later. Wilt u weten hoe u zich hiervoor kunt aanmelden? Neem dan een kijkje op deze website beuningen.nl/vluchtelingen. Daar vindt u ook een lijst met veelgestelde vragen over de opvang. Beuningen maken we samen. Wat het college betreft óók als het gaat om het huisvesten van deze kwetsbare groep jongeren.
 
Frans Houben
Wethouder
 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan gerust een kijkje op de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op deze website.