Nieuws

RSS icoon
 • Plannen Windpark Beuningen opnieuw naar de gemeenteraad op 23 november

  22 september 2021

  Op 30 juni deed de Raad van State (RvS) een uitspraak over de wettelijke milieunormen voor toekomstige windturbines in Nederland. Deze normen zeggen bijvoorbeeld hoeveel geluid een windturbine maximaal mag produceren of hoeveel slagschaduw er maximaal op mag treden. Deze uitspraak had gevolgen voor de besluitvorming rondom Windpark Beuningen. Daarover zou een besluit worden genomen in de raadsvergadering van 5 juli jl. maar dit besluit moest worden uitgesteld.
  Het College deed de afgelopen maanden onderzoek naar wat deze uitspraak van de Raad van State betekende voor de plannen van Windpark Beuningen. Na dit onderzoek volgen er een aantal aanpassingen in de plannen. Het College verzocht de gemeenteraad eerder deze week om op 23 november tijdens de raadsvergadering alsnog een beslissing te nemen over de aangepaste plannen.

 • Praat mee over woningbouw in Winssen en Ewijk

  23 september 2021

  In het concept Panorama 2040 is gekeken waar tot 2040 woningbouw in gemeente Beuningen mogelijk is. Op maandag 27 september en woensdag 29 september gaan we specifiek in op de ontwikkelingen in Winssen. Op 11, 13 en 14 oktober praten we over Ewijk.

 • Fase 1 van sloop Centrale Gelderland in Weurt op 9 september

  08 september 2021

  De sloop van Centrale Gelderland naast de sluis in Weurt is al een paar jaar aan de gang. Dat was voor de grootste installatiedelen (de ketel en de schoorsteen) tot nu toe aan de buitenkant nog niet zo duidelijk zichtbaar. Dit najaar verandert dat. In vijf stappen verdwijnt de centrale definitief. Elke stap begint met het neerhalen van een deel van het gebouw met behulp van springstof. Stap 1 vindt plaats op donderdag 9 september om 10 uur. Dan gaat de rookgasontzwavelingsinstallatie aan de westkant van het terrein tegen de vlakte.

 • Hennep en brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij controle

  24 september 2021

  Het ondermijningsteam Tweestromenland (OTSL) heeft bij een controle in samenwerking met
  gemeente, politie en netbeheerder Liander een hennepkwekerij aan getroffen aan de Schepel in de wijk
  Viermorgen. De politie heeft de woning doorzocht. Hierbij zijn drugs en druggerelateerde goederen
  gevonden en in beslaggenomen. Deze vondst vormt een ernstige aantasting van de veiligheid en
  leefbaarheid.

 • Wat vindt u van het structuurmodel Winssen?

  21 september 2021

  De gemeente Beuningen heeft voor de toekomstige woningbouw het concept Panorama 2040 opgesteld. Voor de daarin aangegeven ontwikkellocaties is voor Winssen een eerste uitwerking gemaakt in een structuurmodel. Dit is een vlekkenplan voor nieuwe woningbouw in Winssen-Zuid en binnen de linten. Wij horen graag uw reactie op het structuurmodel.

 • Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen

  Landelijk starten vandaag 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT). Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen is er een van. Bent u na 12 maart 2020 uw baan verloren of dreigt u deze kwijt te raken? Heeft u moeite zelf werk te vinden? Dan kunt u vanaf vandaag terecht bij Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. De bedoeling is de werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Met hun aanpak zorgen zij voor meer kansen voor werkzoekenden en een betere match met het beschikbare werk in de regio.

 • Duurzame wijk Ecowieck in Ewijk stap dichterbij

  De bouw van Ecowieck, een wijk waarin duurzaamheid van wonen en samen wonen centraal staat, is een stap dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft dinsdag 14 september ingestemd met het bestemmingsplan voor de nieuwe ecologische wijk Ecowieck in Ewijk. In dit plan worden 73 woningen gerealiseerd, waarvan minimaal 30% sociale woningbouw. In de plannen is ruimte voor tiny houses en een ecologisch hofje met gezamenlijke voorzieningen.

 • Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

  Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan.

 • Peuteropvang: samen spelen en leren

  08 september 2021

  Wist u dat uw kind in de gemeente Beuningen al vanaf 2 jaar naar de peuteropvang (eerder peuterspeelzaal) kan? Samen spelen, leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen, dat verdient ieder kind! De peuteropvang is hiervoor de juiste plek. De opgeleide medewerkers stimuleren de ontwikkeling van uw kind. Zo gaat uw peuter straks goed voorbereid naar de basisschool.

 • Ik heb iets gevonden of ben iets verloren. Wat moet ik doen?

  03 september 2021

  Heeft u iets gevonden of verloren? Bijvoorbeeld een fiets, zonnebril, portemonnee, tas, of telefoon? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Wij leggen graag aan u uit hoe dat werkt. Stef Reijnen van de gemeentewerf aan het woord.

 • Milieustraat Bijsterhuizen vanaf 16 september op donderdagen gesloten

  31 augustus 2021

  Sinds 1 april 2021 was milieustraat Bijsterhuizen in Wijchen tijdelijk ook op donderdag open. Dit was om drukte en daarmee onveilige situaties, lange wachtrijen en wachttijden te voorkomen door corona. Het aantal bezoekers op de donderdagen neemt de laatste weken af. Daarom kunt u vanaf 16 september de milieustraat niet meer op donderdagen bezoeken.

 • Bescherm uw persoonsgegevens tegen internetcriminelen

  30 augustus 2021

  We zijn steeds vaker en langer online via onze laptop, mobiel of tablet. We kopen spullen in webshops en doen onze bankzaken online. Behalve dat dit een stuk gemak met zich mee brengt, loopt u ook risico. Wees u bewust van de gegevens die u achterlaat. Met deze tips beschermt u zich tegen internetcriminelen die op uw persoonsgegevens uit zijn.