Vier Koninklijke Onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Beuningen

Op vrijdag 26 april regende het weer Lintjes in de gemeente Beuningen. Vier inwoners van de gemeente Beuningen werden gedecoreerd.

Zij ontvingen een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen omdat ze zich op een buitengewone manier hebben ingezet voor de Beuningse gemeenschap. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen gebeurde in de Ridderzaal van Slot Doddendael in Ewijk. 
 
De volgende inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
  • Dhr. J.G.P.T.A. (Jo) Berben geboren in 1945 woonplaats: Beuningen Verdiensten voor sport bij tafeltennisvereniging ATC'68 in Afferden
  • Dhr. L.C. (Leonard) Holtzer geboren in 1954 woonplaats: Ewijk Verdiensten voor thuisfrontondersteuning, welzijn en dorpscohesie
  • Mevr. F.M.A. (Francien) van Sommeren-van den Hurk geboren in 1953 woonplaats: Winssen Verdiensten voor pleegzorg, cultuur en politiek
  • Dhr. T.A.M. (Theo) van Sommeren geboren in 1953 woonplaats: Winssen Verdiensten voor pleegzorg, politiek, bestuur en sport

De heer Jo Berben

uit Beuningen is vanaf de oprichting (1968) betrokken bij tafeltennisvereniging ATC'68 in Afferden. In 1968 werd Jo actief lid en mocht hij een aantal jaren op rij de titel clubkampioen op zijn naam zetten. Daarnaast was hij vanaf de oprichting een zeer betrokken en actief bestuurslid. Jo Berben was vele jaren voorzitter van ATC'68, maar vervulde in de afgelopen 55 jaar ook andere rollen binnen het bestuur. Zo zorgde hij er als penningmeester ook voor dat de financiën op orde waren.

Jo steekt graag de handen uit de mouwen. De verhuizing van de vereniging naar een nieuwe locatie, het opbouwen en opruimen van de tafeltennistafels: ook dát zat in zijn takenpakket. Verder deed Jo er alles aan om de jeugd te betrekken bij de verenigingsactiviteiten. Een vereniging kan niet voortbestaan zonder aandacht voor de jeugd. Dat wist Jo heel goed, want in de jaren tachtig begeleidde hij de jeugdspelers tijdens de competities en hij organiseerde tafeltennisclinics voor basisschoolleerlingen van diverse dorpen. Dit deed hij in het kader van 'Actief Maas en Waal'.

Jo was mede-initiatiefnemer en organisator van competities zoals de Teun de Heus Memorial Cup, die gespeeld werd in de jaren van 1997 tot en met 2007. Hij wordt binnen de tafeltennisvereniging gezien als een zeer gewaardeerd persoon, altijd positief ingesteld. Want in de 55 jaar dat hij lid is, heeft nog nooit iemand een onvertogen woord van hem gehoord. "Jo moppert nooit", zeggen ze; met zijn positieve energie heeft hij velen geïnspireerd.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Maas en Waalse tafeltennisbond werd Jo Berben tot erelid benoemd. ATC'68 heeft onlangs de kampioensbeker omgedoopt tot 'Jo Berben Wisselbeker', als eerbetoon en dank voor 55 jaar vrijwillige inzet. Daarbij mag meneer Berben zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.


De heer Leonard Holtzer

heeft het initiatief genomen om de thuisfrontafdeling BSB op te richten. BSB staat voor Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. De thuisfrontafdeling is de verbindende schakel tussen families en de mensen die worden uitgezonden op missie. Onder zijn bezielende leiding is de thuisfrontafdeling uitgegroeid tot een goed lopende organisatie met voldoende enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich inzetten voor het thuisfront. Hierdoor is het thuisfront zich nog meer betrokken gaan voelen bij de eenheid op missie.

Voor Beuningen Nieuws deed meneer Holtzer op vrijwillige basis redactiewerk. Meneer Holtzer zorgde voor plaatsing van sportverslagen en ging zelf op pad naar sportwedstrijden en andere evenementen om daar verslag van te doen. Zijn brede interesse, schrijverstalent en enthousiasme hebben de kwaliteit en diversiteit van berichtgeving vanaf dat moment naar een hoger en zeer gewaardeerd niveau gebracht.

Leonard Holtzer was ook voorzitter van de 45 PLUS Netwerkgroep en heeft daarmee bijgedragen aan het vinden van een nieuwe werkplek voor vele 45-plussers. Bij MFA Dorpshuis 't Hart was Meneer Holtzer gedurende 5 jaar voorzitter. Men noemt meneer Holtzer een netwerker en verbinder, hij heeft bijvoorbeeld de Seniorenvereniging en EHBO terug naar het dorpshuis gehaald, de verbouwing begeleid en het klimaatsysteem in het dorpshuis geactualiseerd.

Bij Voetbalvereniging VV Ewijk heeft Leonard Holtzer verschillende bestuursfuncties vervuld. In 2020 werd Walking Football geïntroduceerd in de voetbalwereld. Leonard Holtzer heeft een cruciale rol gespeeld bij het ontwikkelen van het Walking Football-initiatief bij voetbalvereniging VV Ewijk. Met zijn passie voor voetbal en in de overtuiging dat beweging veel voordelen heeft voor ouderen, heeft hij het voortouw genomen om een inclusieve en stimulerende omgeving te creëren, waar senioren kunnen blijven genieten van het spel dat ze zo graag spelen.

Door Walking Football naar VV Ewijk te halen, hebben inwoners van de gemeente Beuningen niet alleen de kans gekregen om actief te blijven en hun gezondheid te verbeteren, maar hebben ze ook nieuwe vriendschappen gesloten en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid ervaren. Leonards inspanningen voor VV Ewijk hebben een bijdrage geleverd aan het bevorderen van gezondheid, welzijn en gemeenschapszin onder ouderen en dat verdient waardering.


Het echtpaar mevrouw Francien van Sommeren-van den Hurk en de heer Theo van Sommeren

mochten beiden een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. De zorg voor mens en milieu staat centraal bij alles wat zij doen voor de gemeenschap. Ze nemen samen de intensieve taak van mantelzorger, mentor en bewindvoerder op zich. Dat doen ze voor de zus van Theo.
Sinds 1980 zijn zij pleegouder en pleegouderbegeleider. Ze begeleiden pleegkinderen, vangen ze op in huis, onderhouden contacten met de pleegzorgorganisatie en met de biologische familie van de pleegkinderen. Ook andere ouders begeleiden en informeren zij graag over pleegzorg. Ze motiveren anderen om ook pleegouder te worden. Verder bieden ze crisisopvang aan pleegkinderen.
 
Beiden zijn al ruim 10 jaar beheerder van het gebouw van de Paulusgilde. Theo van Sommeren heeft diverse taken zoals klein onderhoud, het faciliteren van de expositiemogelijkheden, het opstellen van het expositieschema en het opstellen van de begroting. Hij verricht hand- en spandiensten bij groepsactiviteiten en is verantwoordelijk voor het buitenmeubilair en de tuin. Francien van Sommeren neem andere taken voor haar rekening zoals het beheer van middelen, het faciliteren van de expositiemogelijkheden, het opstellen van het expositieschema en het opstellen van de begroting. Zij is, net als Theo, altijd betrokken bij groepsactiviteiten.
 
Theo is sinds 2013 bestuurslid van de plaatselijke afdeling GroenLinks, hij is namelijk secretaris. Zijn taken voor GroenLinks zijn onder meer het maken en plaatsen van de lokale campagneborden. Francien was vele jaren actief voor GroenLinks. Zo was ze lid van de commissie ruimte in de periode 2008 tot 2011 en later werd zij raadslid, in de periode 2018-2022. Francien is een voorvechter van de Orange the World-campagne, waarbij ze zelf ook campagne voert. Dankzij Francien werd in 2019 de pin in de vorm van het oranje handje geïntroduceerd. Het handje is een stopteken; stop het geweld tegen vrouwen. Theo zet zich ook nog in bij de lokale Energie coöperatie en is secretaris bij Stichting Beuningen Sport en Beweegt (BSB).
 
Meneer en mevrouw van Sommeren zijn allebei 'Wijkheld'. Onder het motto Opgeruimd Staat Netjes ruimen zij zwerfafval op. Dat doen ze samen met een groep Wijkhelden. Zo houden zij de gemeente Beuningen Buitengewoon schoon.