Regionaal Expertiseteam Energiebesparing (REE) voor bedrijven

Wist u dat wij samenwerken met het Regionaal Expertiseteam Energiebesparing (REE)? Dit doen we vanuit de Groene Metropoolregio. Het REE adviseert en ondersteunt bedrijven bij energiebesparing.

Zo proberen ze het verbruik van aardgas en elektriciteit terug te dringen en meer duurzame energie op te wekken. Het REE is bedoeld voor allerlei ondernemers. Het gaat om instellingen en bedrijven met een verbruik van meer dan 10.000 kWh of 5.000 m3 aardgas per jaar. 
 
Het REE helpt ondernemers op verschillende manieren. Zo levert zij individueel advies aan bedrijven over energiebesparing of oplossingen. Hiervoor heeft het REE een expertpool die antwoord kan geven op allerlei verschillende vragen. Ook kunnen bedrijven gezamenlijk een vraag indienen bij het REE. Het REE helpt u dan mee met deze vraag. Daarnaast probeert het REE lokale vragen op te lossen op basis van regionaal aanbod. Zo koppelt het REE partijen aan elkaar. 
 

Subsidie 

In samenwerking met het REE heeft de gemeente Beuningen ook een subsidieregeling opgezet voor bedrijven. Deze heet Regeling ondersteuning energiebesparing Bedrijven en is bedoeld voor klein- en midden verbruikers. Dat zijn bedrijven met een jaarlijks verbruik tussen de 10.000 kWh tot 10.000 MWh elektriciteit en/of 5.000 tot 170.000 m3 aardgas. Kijk voor meer informatie op onze website. Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Ruben Hurenkamp of Gijs Jansen. Bel hiervoor naar 14 024. 
 

Contact 

Wilt u meer weten over het REE? Kijk dan op de website van het REE. Op de website vindt u bijvoorbeeld ook een nieuwsbrief waarop u zich kan abonneren. Ook is het REE bereikbaar via 06 45 55 30 19. Of stuur een e-mail