Leerlingenvervoer schooljaar 2024-2025

Kan uw kind vanwege een beperking niet op de fiets of met het openbaar vervoer naar school? Of is de afstand naar de school te ver weg? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Als ouder/verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind elke dag naar school gaat. Soms lukt het niet om uw kind zelf naar school te brengen. Bijvoorbeeld als uw kind een beperking heeft of als de school te ver weg is. Dat laatste is het geval als de school meer dan 6 kilometer vanaf uw huis is. U heeft dan misschien recht op leerlingenvervoer. Het gaat om vervoer tussen uw adres en de dichtstbijzijnde school die geschikt is voor uw kind. Vervoer dat wij als gemeente regelen en (gedeeltelijk) betalen.
 

Eigen kracht en samenredzaamheid

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind gebruik kan maken van leerlingenvervoer. Daarom verwachten wij dat u ook goed kijkt naar uw eigen mogelijkheden.
Kan uw kind bijvoorbeeld met begeleiding zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Of kunt u bijvoorbeeld uw kind wel naar school brengen maar niet halen of andersom? Kan uw kind meerijden met een klasgenoot of kunt u klasgenoten meenemen?
Voordat u het aanvraagformulier indient, is het goed om hierover na te denken. 
 
Maakt uw kind al gebruik leerlingenvervoer, dan is het ook goed om na te denken over de mogelijkheid om uw kind zelf te leren reizen met de fiets, bus of trein.
Weet u of uw kind nog niet goed hoe het openbaar vervoer werkt? Of vindt u of uw kind het spannend om dit te leren? Dan is het project MEE Reizen wellicht iets voor jullie. Kijk hiervoor op de website van MEE Gelderse Poort.
De consulent leerlingenvervoer van de gemeente kan met u meedenken over de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via de mail
 

Leerlingenvervoer in welke vorm?

Wij bepalen voor welke vorm van vervoer u een vergoeding krijgt. Wij gaan daarbij uit van het openbaar vervoer, zoals de bus. Is uw kind jonger dan 9 jaar en kan het niet zelfstandig reizen? Dan is misschien een vergoeding voor een begeleider mogelijk. In sommige gevallen krijgt u een vergoeding voor taxivervoer (dit is vervoer in een 8-persoons taxibusje) of vervoer met uw eigen auto.
 

Leerlingenvervoer aanvragen

Denkt u dat uw kind komend schooljaar (2024-2025) in aanmerking komt  voor leerlingenvervoer? Vraag dit dan op tijd digitaal aan via onze website. U kunt leerlingenvervoer aanvragen tot 14 juni 2024. U kunt uw aanvraag online volgen op uw persoonlijke pagina Mijn Beuningen.
 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de digitale aanvraag? Dan kunt u dit krijgen vanuit project “Administratie voor elkaar”. Neemt u daarvoor contact op met Stichting Perspectief door te bellen met telefoonnummer 024 - 6750939 of te mailen. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 024 en vraag naar de medewerkers leerlingenvervoer.