Jonge statushouders krijgen onderdak in Beuningen

Als gemeente zetten we ons in voor het huisvesten van onder anderen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). In ieder geval veertien van hen krijgen een plek in de voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel in Beuningen. Die gebeurt waarschijnlijk vanaf het najaar 2024. De jongeren hebben een verblijfsstatus. Dat betekent dat zij in Nederland mogen blijven wonen.

“We willen vluchtelingen natuurlijk niet in de kou laten staan. Deze groep al helemaal niet”, zegt wethouder Frans Houben. De jonge statushouders krijgen straks 24 uur per dag begeleiding. Die is in handen van NAAST. Dat is een organisatie die zich helemaal richt op het begeleiden van jonge vluchtelingen. 

De jongeren nemen hun intrek in het grootste deel van de voormalige schoolwoningen. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen onderzoeken we hoe we het beste invulling kunnen geven aan het overgebleven gedeelte. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het creëren van een extra woonfunctie, een maatschappelijke functie of uitbreiding van de groepswoning.

Inloopbijeenkomsten

Direct omwonenden van de voormalige schoolwoningen zijn uitgenodigd voor een besloten inloopavond. Op donderdag 25 april is er een openbare inloopavond in het gemeentehuis aan de Van Heemstraweg 46 in Beuningen. Die is tussen 19.30 en 21.00 uur. Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar vluchtelingen@beuningen.nl. Vermeld als onderwerp ‘Openbare inloopavond 25 april’. Geef in het bericht aan met hoeveel personen uit uw huishouden u komt.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan gerust een kijkje op de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op deze website.