Informatieavonden verbetering doorstroming A50

De snelweg A50 is een belangrijke schakel in het Nederlandse snelwegennet en is één van de vier grote noord-zuidverbindingen in het wegennet van Nederland. Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op deze snelweg en de aansluitende wegen. Plannen om de doorstroming te verbeteren liggen ter inzage.

De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongevallen. Daarom startten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een zogenoemde MIRT-verkenning voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk – Bankhoef – Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelde op 25 oktober jl. een Voorkeursalternatief vast. Dit voorkeursalternatief gaat uit van een verbreding naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Van 2 november tot en met 13 december kan iedereen een zienswijze indienen op de Ontwerp- Structuurvisie A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. Bekijk de betreffende stukken.

Inloopbijeenkomsten

Op 15 en 16 november 2023 zijn er inloopbijeenkomsten over de voorgenomen plannen. Belangstellenden kunnen op 15 november tussen 19.00 uur - 21.00 uur binnenlopen bij VidiReo in Ravenstein en op 16 november tussen 19.00 uur – 21.00 uur binnenlopen bij de Mijlpaal in Hernen. Tijdens deze avonden kan iedereen vragen stellen en een zienswijze indienen op het plan. Het zijn openbare bijeenkomsten. U hoeft zich niet aan te melden.

Datum: 15 november 2023
Tijd: 19:00 - 21:00 uur
Locatie: VidiReo Ravenstein
Van Kesselplaats 2
5371 AX Ravenstein

Datum: 16 november 2023
Tijd: 19:00 – 21.00 uur
Locatie: Mijlpaal Hernen
Tunnelpad 3
6616 AM Hernen