Koninklijke onderscheiding voor de heer Jo Smits uit Weurt

Op 4 juli 2023 is de heer J. A. Smits uit Weurt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

4 juli KO Beuningen

Verdiensten

De heer Jo Smits (1949) woont in Weurt en hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving en inwoners van Weurt. Hij wordt omschreven als een gedreven, sociaal en warm mens die zich met een niet te evenaren inzet en energie heeft ingezet voor onder meer de Muziekvereniging N.A.G Weurt, het Andreas koor Weurt, de Parochie H. Johannes XXIII, basisschool de Ruyter en voor de stichting Weurt+.

Zo werd Jo Smits al in 1984 de spil van muziekvereniging N.A.G Weurt. Eerst als vrijwilliger en in de periode 2008 – 2016 was hij lid van het bestuur in de rol van penningmeester. 
Jo Smits Meneer stond altijd klaar wanneer zijn hulp nodig was bij opbouw en afbouw van evenementen zoals Bruisend Weurt, het maken van gekalligrafeerde oorkondes voor jubilarissen en ereleden. Ook voor het eindejaar concert deed Jo sinds 1983 de logistieke planning, de aankleding van de zaal, hij maakte uitnodigingen en was actief bij donateursacties en lotenverkoop. 
Vanaf het jaar 2000 is Jo actief betrokken bij de commissie NAG doortocht Vierdaagse Weurt, vooral bij de organisatie van allerlei logistieke klussen.

Bij de Stichting Weurt+ is Jo vanaf de oprichting in 1989 betrokken. Het doel van deze stichting is de leefbaarheid in Weurt te behouden. Meneer Smits heeft een niet te evenaren inzet en energie getoond door bijvoorbeeld het bestuderen van vergunningen en bestemmingsplannen, protest aantekenen en procederen tot aan de Raad van State, dit alles om de gezondheid en leefbaarheid van het in een industrie gebied gelegen Weurt te waarborgen.
Onder zijn inzet voor het dorp Weurt wordt ook gerekend de verdiensten voor Stichting Wocozo. Het gaat dan om de ontmoetingsruimte waar wekelijks activiteiten worden georganiseerd en waar de bieb gehuisvest is, meneer Smits is sinds de oprichting in 2002 de beheerder van deze ontmoetingsruimte.

Ook voor de Parochie H. Johannes XXIII zet Jo zich al vanaf 1985  op vele manieren in. Bijvoorbeeld bij de opzet en organisatie van groep wijkvertegenwoordigers. Hij was betrokken bij de restauratie van heiligenbeelden en glas-in-loodramen. 
Jo was ook altijd oproepbaar als acoliet bij uitvaarten. De organisatie van de kerststallen tentoonstelling nam hij sinds 2015 voor zijn rekening waarbij hij ook altijd zijn bijzondere privécollectie ter beschikking stelt. 
Vanaf 2017 werd Jo de privé chauffeur voor de emeritus pastor omdat de pastor blind is en op hulp bij vervoer is aangewezen. Meneer Smits en zijn echtgenoten worden binnen de parochie gezien als drijvende krachten. 

Voor het Andreas Koor, waar meneer Smits al 60 jaar lid van is, was hij niet alleen voorzitter. Hij bracht ook eenheid en een onderling sterke band tussen de leden van het koor. Tijdens repetities, maar ook daarbuiten werd lief en leed gedeeld. Mede dankzij die persoonlijke inzet is het koor door de moeilijke periode van lockdown gekomen. Daarnaast wordt opgemerkt dan er vele andere verdiensten waren, zoals de zorg voor goed onderwijs in Weurt want Jo was ook nog voorzitter van het bestuur van basisschool de Ruyter. Het is duidelijk, het verenigingsleven van Weurt en omstreken deed graag een beroep op de hulpvaardigheid van Jo. 

Deze Koninklijke onderscheiding is een waardevolle erkenning voor alles wat hij heeft gedaan. Het lijkt vaak vanzelfsprekend maar het is heel bijzonder dat iemand zich zó inzet voor de samenleving. Dhr. Smits mocht de Koninklijke onderscheiding thuis ontvangen uit handen van burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld (waarnemend)