Informatie over Energietoeslag 2023

De afgelopen dagen plaatsten veel nieuwssites en kranten een bericht over de energietoeslag 2023. Dat komt omdat het wetsvoorstel dat het geven van de energietoeslag 2023 mogelijk maakt, is aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit voorstel staan de kaders van de energietoeslag 2023 beschreven. Op dit moment gaat het nog om een voorstel. De wet zelf is er nog niet. Dat betekent dat u de energietoeslag 2023 nog niet kan aanvragen. Als u een voorschot op de energietoeslag 2023 heeft ontvangen van €500, kunnen wij u op dit moment niet het resterende bedrag voor de energietoeslag geven.

Tijdspad

Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is op 3 juli 2023 voor behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Tijdens de zomerperiode is de Tweede Kamer met reces. Dat betekent dat er geen beslissingen worden genomen. De Tweede Kamer kan wel vragen stellen. Omdat het kabinet is gevallen is het niet zeker wanneer het wetsvoorstel behandeld wordt. Pas als de wet is aangenomen kunnen gemeenten beginnen met het uitvoeren van de energietoeslag 2023. 


Wanneer kunt u wel de energietoeslag 2023 aanvragen?

Voor de val van het kabinet was de verwachting dat gemeenten in het derde of vierde kwartaal, dat wil zeggen vanaf september/oktober 2023, de energietoeslag 2023 zouden kunnen toekennen. Of dat nog haalbaar is moet de komende maanden uitwijzen. Zodra bekend is wanneer de wet verder behandeld wordt, informeren wij daarover. Inwoners die bij onze gemeente bekend zijn, bijvoorbeeld omdat zij een uitkering hebben, krijgen het resterende bedrag van de energietoeslag 2023 automatisch op hun rekening zodra wij dat kunnen toekennen.