Leiding Beuningen hersteld, Hogewaldstraat nog dicht

Het lek in de afvoerleiding onder de Hogewaldstraat in Beuningen is hersteld. Gezuiverd water van de rioolwaterzuivering in Weurt gaat weer via de normale route naar de Waal. De bouwkuip wordt gevuld en tijdelijke pompen gaan weg. De straat zelf wordt na de kerstvakantie gerepareerd en opengesteld.

Het lek in de afvoerleiding onder de Hogewaldstraat in Beuningen is hersteld. Gezuiverd water van de rioolwaterzuivering in Weurt gaat weer via de normale route naar de Waal. De bouwkuip wordt gevuld en tijdelijke pompen gaan weg. De straat zelf wordt na de kerstvakantie gerepareerd en opengesteld.

Met man en macht werkte Waterschap Rivierenland aan herstel van de leiding op vier meter onder de straat. Vanwege huizen in de directe omgeving gebeurde dit extra zorgvuldig. Ze konden overlast tot een minimum beperken. 

Complexe operatie

Op 17 november werd de leiding van het waterschap geraakt door werkzaamheden van derden. Herstel was complex: het gaat om een grote afvoerleiding op grote diepte. Neerslag en kwel bij hoogwater leidden bovendien tot natte omstandigheden. Via een overdekte bouwput werd de leiding blootgelegd en hersteld met glasvezelversterkte kunststof (gvk).

Meer en actuele informatie

Op de website van Waterschap Rivierenland leest u welke werkzaamheden er gedaan zijn en vindt u een fotoverslag van de werkzaamheden.