Nieuw Register Sociale Hygiëne

Er is een nieuw Register Sociale Hygiëne. Dit nieuwe register vervangt sinds 1 juli 2023 het oude SVH-register.

Het nieuwe register is onderdeel van de Alcoholwet. De Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) is verantwoordelijk voor dit nieuwe register. Wat verandert er nu precies voor wie? En waar kunt u straks terecht? 
 

Alcoholvergunning

Voor een Alcoholvergunning is het nodig dat een leidinggevende genoeg kennis heeft over sociale hygiëne. Het halen van een goedgekeurd diploma geeft recht op inschrijving in het register. Het register gebruiken wij bijvoorbeeld bij de beoordeling van de aanvraag voor een Alcoholvergunning.
 

Zelf registreren 

Haalt u vanaf 1 juli 2023 een door de Lcsh goedgekeurd diploma? Dan meldt u zich aan in het nieuwe Register Sociale Hygiëne. Nadat u bent ingeschreven, ontvangt u een ‘Verklaring sociale hygiëne’. Inschrijven kost €92,-. 
 

Inschrijvingen uit het oude register opnieuw vastleggen

Stond u voor 1 juli 2023 al in het oude SVH-register ingeschreven? Dan heeft u 5 jaar de tijd om deze inschrijving gratis opnieuw vast te leggen. De Lcsh kijkt of u inderdaad in het oude register staat. Als dat zo is, ontvangt u een bericht. De Lcsh zet u dan in het nieuwe register. 
 

De Lcsh 

De Lcsh is een zelfstandig bestuursorgaan en werkt voor het ministerie van VWS. De Lcsh rijkt de diploma’s Sociale Hygiene onafhankelijk uit. Ook is de Lcsh verantwoordelijk voor het nieuwe Register Sociale Hygiëne. Het nieuwe register is nodig om aan de eisen van kwaliteit van de overheid te voldoen. Ook kunnen ze het register zo langer blijven gebruiken. 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het nieuwe Register Sociale Hygiëne of de Lcsh kunt u kijken op de website van het Register Sociale Hygiëne.